18 : 100 - Kurani shqip dhe arabisht. Lexo Online Kuranin, përkthim e komentim
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
  • وَ تَرَکۡنَا بَعۡضَہُمۡ یَوۡمَئِذٍ یَّمُوۡجُ فِیۡ بَعۡضٍ وَّ نُفِخَ فِی الصُّوۡرِ فَجَمَعۡنٰہُمۡ جَمۡعًا ﴿ۙ۱۰۰﴾
    18 : 100 Atë ditë Ne do të lëmë disa prej tyre të dallgëzojnë mbi disa të tjerë, do t’i fryhet bririt dhe do t’i tubojmë që të gjithë.
    Shpjegime

    Në kohën e ngritjes së Jexhuxhëve dhe të Mexhuxhëve, të gjithë popujt e botës do të bashkoheshin, por jo dhe zemrat e tyre. Ky bashkim do të ishte vetëm me anë të teknologjisë. E gjithë bota do të bëhej si një qytet i vetëm. Dhe sipas Biblës, “do të ngrihet një popull kundër një populli tjetër e një mbretëri kundër një mbretërie tjetër e do të ketë uri e tërmete në vende të ndryshme” (Bibla, Mateu 24:7), urrejtja dhe paudhësia do të përhapet në masë. Duket qartë se profecia në fjalë i referohet epokës së sotme. Profeti Muhammed s.a.v.s. bëri profecinë se koha e Mesihut të Premtuar do të jetë ajo kur do të shfaqen Jexhuxhët dhe Mexhuxhët. Këto emërtime rrjedhin nga rrënja exh-xhe dhe exhixhen d.m.th. flakë, afshi i zjarrit, djegie e fuqishme (Lisanul-Arab, zëri ). Ky emërtim tregon se këto vende do të përdornin shumë zjarrin apo energjinë dhe luftërat e tyre do të bëheshin përmes armëve zjarri të fuqishme. Siç ndodhi në të dy luftërat botërore kur u lëshua një ferr i vërtetë mbi botën, dhe imagjinata njerëzore dridhet nga shkatërrimi që mund të shkaktojë një luftë e tretë botërore. Emërtimet jexhuxhë dhe mexhuxhë tregojnë se edhe mjetet e transportit të kësaj kohe do të punonin pikërisht përmes zjarrit ose lëndëve të ndryshme djegëse. Popujt që do t’i shpiknin këto mjete dhe që do t’i përdornin ato më shumë se kushdo tjetër, u quajtën jexhuxhë e mexhuxhë. Shkurt, ishte e parashikuar prej shekujsh që Mesihu i Premtuar do të shfaqej pikërisht në këtë kohë. Në Kuran dhe në hadithe gjithashtu përmendet që në kohën e Mesihut të Premtuar devetë dhe kafshët e tjera që përdoreshin për transport, do të dilnin jashtë përdorimit (81:5). Edhe kjo tregon se do të dilnin mjetet më të shpejta të transportit që do t’i zëvendësonin ato. Edhe gomari i Dexhallit qartazi këtë rol do të luante, pra, një gomar që nuk do të hante bar, por zjarr, dhe që do të udhëtonte në tokë, në det dhe në ajër duke mbartur njerëz brenda, me shpejtësi të atillë që jo vetëm popujt e kohës së Profetit Muhammed s.a.v.s., por as ata që ishin dy shekuj para nesh, as nuk mund ta imagjinonin dot. Lexoni edhe 21:97, si dhe suren 81.

1
الفَاتِحَة El-Fatiha
2
البَقَرَة El-Bekare
3
آل عِمرَان Ali Imran
4
النِّسَاء En-Nisa
5
المَائدة El-Maidah
6
الاٴنعَام El-En’am
7
الاٴعرَاف El-A’raf
8
الاٴنفَال El-Enfal
9
التّوبَة Et-Teube
10
یُونس Junus
11
هُود Hud
12
یُوسُف Jusuf
13
الرّعد Er-Rad
14
إبراهیم Ibrahim
15
الحِجر El-Hixhr
16
النّحل En-Nahl
17
بنی اسرائیل Beni Israil
18
الکهف El-Kehf
19
مَریَم Merjem
20
طٰه TaHa
21
الاٴنبیَاء El-Enbija
22
الحَجّ El-Haxh
23
المؤمنون El-Mu’minun
24
النُّور En-Nur
25
الفُرقان El-Furkan
26
الشُّعَرَاء Esh-Shuara
27
النَّمل En-Neml
28
القَصَص El-Keses
29
العَنکبوت El-Ankebut
30
الرُّوم Er-Rum
31
لقمَان Lukman
32
السَّجدَة Es-Sexhde
33
الاٴحزَاب El-Ahzab
34
سَبَإ Saba
35
فَاطِر Fatir
36
یسٓ Jasin
37
الصَّافات Es-Saffat
38
صٓ Sad
39
الزُّمَر Ez-Zumer
40
المؤمن El-Mu’min
41
حٰمٓ السجدہ Ha.Mim. Es-Sexhde
42
الشّوریٰ Esh-Shura
43
الزّخرُف Ez-Zukhruf
44
الدّخان Ed-Dukhan
45
الجَاثیَة El-Xhathije
46
الاٴحقاف El-Ahkaf
47
محَمَّد Muhammed
48
الفَتْح El-Fet’h
49
الحُجرَات El-Huxhurat
50
قٓ Kaf
51
الذّاریَات Edh-Dharijat
52
الطُّور Et-Tur
53
النّجْم En-Nexhm
54
القَمَر El-Kamer
55
الرَّحمٰن Er-Rahman
56
الواقِعَة El-Uakia
57
الحَدید El-Hadid
58
المجَادلة El-Muxhadile
59
الحَشر El-Hashr
60
المُمتَحنَة El-Mumtehine
61
الصَّف Es-Saf
62
الجُمُعَة El-Xhumu’a
63
المنَافِقون El-Munafikun
64
التّغَابُن Et-Tegabun
65
الطّلاَق Et-Talak
66
التّحْریم Et-Tahrim
67
المُلک El-Mulk
68
القَلَم El-Kalem
69
الحَاقَّة El-Hakka
70
المعَارج El-Mearixh
71
نُوح Nuh
72
الجنّ El-Xhinn
73
المُزمّل El-Muzzemmil
74
المدَّثِّر El-Muddeththir
75
القِیَامَة El-Kijamah
76
الدھر Ed-Dehr
77
المُرسَلات El-Murselat
78
النّبَإِ En-Nebe
79
النَّازعَات En-Naziat
80
عَبَسَ Abese
81
التّکویر Et-Tekvir
82
الانفِطار El-Infitar
83
المطفّفِین El-Mutaffifin
84
الانشقاق El-Inshikak
85
البُرُوج El-Buruxh
86
الطّارق Et-Tarik
87
الاٴعلی El-A’la
88
الغَاشِیَة El-Gashije
89
الفَجر El-Fexhr
90
البَلَد El-Beled
91
الشّمس Esh-Shems
92
اللیْل El-Lejl
93
الضّحیٰ Ed-Duha
94
الإنشراح El-Inshirah
95
التِّین Et-Tin
96
العَلق El-Alek
97
القَدر El-Kader
98
البَیّنَة El-Bejjine
99
الزّلزَلة Ez-Zilzal
100
العَادیَات El-Adijat
101
القَارعَة El-Karije
102
التّکاثُر Et-Tekathur
103
العَصر El-Asr
104
الهُمَزة El-Humeze
105
الفِیل El-Fil
106
قُرَیش Kurejsh
107
المَاعون El-Maun
108
الکَوثَر El-Keuther
109
الکافِرون El-Kafirun
110
النّصر En-Nasr
111
اللھب El-Leheb
112
الإخلاص El-Ihlas
113
الفَلَق El-Felek
114
النَّاس En-Nas
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp