Kjo skemë që bazohej në filozofinë e sakrificës premtonte suksese të mëdha, por deri në çfarë shkallë, ajo do t’ia arrinte qëllimin, këtë do të vërtetonte vetëm koha në vijim.
Ajo që kishte një fillim modest, sot qëndron mbi baza të forta, të cilën e përforcojnë punonjës të dedikuar në mbarë botën, nën udhëheqjen e Kalifatit Ahmedia.

Shikoni tani “Tehrik-e-Xhedid”: një frymëzim hyjnor – Dokumentar