Përafërsisht para njëzet e pesë vjetësh, kur isha në Gurdaspur, pashë një ëndërr. … Të tre engjëjt, si dhe Maulvi Abdullahu thanë “Amin!” dhe më pas ata të katërt u ngjitën në qiell. Atëherë më doli gjumi. …

Më shumë Duaja për të pasur pastërti dhe dëlirësi

Çfarë përjeton shpirti gjatë vdekjes? Lutja gjatë vdekjes – për të kërkuar ndihmë gjatë agonisë. Disa raste nga jeta e Profetit Muhammed.

Më shumë Lutja gjatë vdekjes