Lutje për të shpëtuar nga aksidentet
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për të shpëtuar nga aksidentet

Hazret Ebul Jeseri r.a. tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

lutje shpetim aksidentet

O Allah! Më mbro nga shtypja! Më mbro nga rrëzimi, nga mbytja, nga djegia, nga vdekja në pleqëri të vonë! Të kërkoj mbrojtje që shejtani të mos më pushtojë gjatë vdekjes. Të kërkoj mbrojtje të mos vdes në rrugën Tënde duke treguar kurrizin dhe të kërkoj mbrojtje nga pickimi vdekjeprurës i kafshëve helmuese.[1]


[1] Ahmed ibn Hanbel, “Musned”, vëllimi XXIV, redaktor: Shu‘ajb el-Arnaut, botues “Muessesetur-Risāleh”, Bejrut 1419 h./ 1998, fq. 281, hadithi nr. 15523.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp