Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Sub pages

Kontaktoni

Ju lutemi, na kontaktoni në emailin tonë:

amj.albania@gmail.com

ose

albanian@ahmadiyya-islam.org

ose na gjeni në adresat e poshtëshënuara. Ju mirëpresim!

Shqipëri:
Xhemati Musliman Ahmedia i Shqipërisë,
Rr. “Pavarësia”, Mëzez,
Kutia Postare 8176,
Tiranë, Shqipëri (Albania)
Kontakt

+355672168054

Kosovë:
Xhemati Musliman Ahmedia i Kosovës
Rr. “Holger Pedersen”, Lagjja e Spitalit, Prishtinë
Kontakt:

+38349271305

+38344578886

Share via