Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 16.06.2017

Shikoni tani Vërtetësia, gënjeshtra dhe mburrja

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 02.06.2017

Shikoni tani Ramazani, takva dhe qëndrueshmëria

Të dashur miq! Përderisa praktika e Zotit kështu ka qenë që nga fillimi, që Ai të shfaqë dy fuqi të madhështisë së Tij, në mënyrë që t’u shkatërrojë dy gëzime të rreme kundërshtarëve, atëherë nuk është e mundur që edhe kësaj radhe Zoti ta ndryshojë këtë praktikë të vjetër.

Shikoni tani Kalifati

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 05.05.2017

Shikoni tani Kërkoni pëlqimin e Zotit!

Kini takvanë e plotë ashtu siç ju kërkon Allahu juaj! Kjo kohë është e brishtë. Së shpejti do të shfaqet zemërimi i Zotit. Ai që do ta përmirësojë veten në përputhje me dëshirën e Zotit të Madhërishëm, do ta shpëtojë veten dhe do të mëshirojë familjen dhe pasardhësit e tij

Shikoni tani Përhapni mësimet e vërteta të Islamit

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 14.04.2017.

Shikoni tani Vetitë e besimtarëve të sinqertë