Fjalimet e xhumave Archive - Page 2 of 39 - Xhemati Musliman Ahmedia
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Fjalimet e xhumave

Hazret Mirza Masrur Ahmed (a.b.a.)

Filtër
  • Friday Sermon
  • Authors
  • Temat
Share via