Libri “Fitorja e Islamit” është shkruar në gjuhën urdu në fillim të vitit 1891. Në këtë libër, Hazret Mirza Ghulam…

Lexoni librin Fitorja e Islamit