PDF Hello world!

Vërtetësia – numri i shtatë

 • Tri shkallët e mirësisë; tri shkallët e ligësisë
  (Komentim i Kuranit Famëlartë Nga Hazret Mirza Mahmud Ahmedi r.a., Kalif i Dytë i Mesihut të Premtuar)
 • Mos iu afroni gjërave të ndaluara!
  (Thënie e Profetit Muhammeds.a.)
 • Miqësia me Zotin e Madhërishëm
  (Thënie e Mesihut të Premtuar a.s.)
 • Rruga drejt paqes, Marrëdhëniet e drejta midis shteteve
  (Fjalimi historik i Hazret Mirza Masrur Ahmedit, Udhëheqës botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, i mbajtur në senatin e Amerikës, Capitol Hill.)
 • Profeti Muhammeds.a. në sytë e intelektualëve
 • Liria fetare e Hazret Omerit r.a., Kalif i Dytë i Profetit Muhammed s.a.
 • Çelësi i paqes – bashkimi global
  (Fjalim historik i Hazret Mirza Masrur Ahmedit, Udhëheqës botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, i mbajtur në Parlamentin Evropian, Bruksel.)
 • Si mund të arrihet paqja me vetveten?
 • Xhemati Musliman Ahmedia në Gjermani merr statusin e një shoqërie me të drejta publike
 • Xhemati Musliman Ahmedia në Afrikë
 • Parimet e interpretimit të ëndrrave
  (Pyetje-përgjigje – Transkriptim i një sesioni pyetje-përgjigjesh të mbajtur nga Hazret Mirza Tahir Ahmedir.a., Kalifi i IV i Mesihut të Premtuar).