Bamirësia-Humanizmi Archives
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Bamirësia-Humanizmi

Shërbimi ndaj njerëzimit pa dallim feje, race, kombi a gjuhe, është pjesë e fesë Islame.

Share via