Samad Ahmed Ghori
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Samad Ahmed Ghori

Teolog, gjuhëtar dhe përkthyes

Samad Ahmed Ghori dedikoi jetën e tij për t’i shërbyer Islamit. Në vitet 1997 – 2004, ai kreu Xhamia Ahmedia të Kadijanit, studim shtatëvjeçar i krahasimit të feve. Më pas një vit shërbeu edhe si pedagog pranë këtij fakulteti. Në vitin 2006 ai u caktua si misionar i Xhematit në Shqipëri. Gjatë viteve 2007 – 2010, kreu fakultetin Gjuhë-Letërsi shqipe. Më pas gjatë viteve 2012-2014, përfundoi studimet e Masterit në Gjuhësinë Historike. Përktheu disa libra nga gjuha urdu dhe anglisht në shqip, si “Si mund të gjendet shpëtimi nga mëkati?“, “Jeta e Muhammedit s.a.“, “Filozofia e mësimeve të Islamit“, “Kriza botërore dhe rruga drejt paqes“, “Thesari i lutjeve“, “Testamenti“, “Komentim i Sures El-Fatiha“, “Fitorja e Islamit“, “Dhjetë argumente për ekzistencën e Zotit” etj.. Aktualisht ai shërben si president i Xhematit Musliman Ahmedia të Shqipërisë.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp