Lutje për mposhtjen e kundërshtarit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për mposhtjen e kundërshtarit

Hendek

Hazret Abdullah Ibni Ebi Eufa r.a. tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s., që ai kishte bërë në betejën e Hendekut:

Hendeku

All-llāhumme munzilel-kitābi, serī’āl-hisābi ihzimil-ahzābe, All-llāhumme ihzimhum ve zelzilhum.

O Allah, që dërgove Librin, që kërkon llogari të shpejtë! Mundi këto ushtri! O Allah! Mposhti dhe tronditi fort![1]

Referenca

[1] Sahīhul-Bukhārī, kitāb: “Ed-Da’vāt”, bāb: “Ed-Du‘āu ‘alel-mushrikīne”, hadithi nr. 6392.

LEXONI:

Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp