Sulmet pas betejës së Hendekut
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e botuesit
 2. Ku dallojnë profetët nga filozofët?
 3. Arabia gjatë kohës së lindjes së Profetit Muhammed s.a.
 4. Lindja e Profetit Muhamed s.a.
 5. Martesa e Profetit me Hatixhen r.a.
 6. Shpella Hira dhe shpallja e parë e Kuranit
 7. Grupi i parë i besimtarëve
 8. Dhuna e mekasve ndaj muslimanëve
 9. Torturat ndaj Profetit Muhammed s.a.v.s.
 10. Mesazhi i Islamit
 11. Mërgimi në Abisini
 12. Ankesa e mohuesve tek Ebu Talibi dhe vendosmëria e Profetit s.a.v.s.
 13. Pranimi i Islamit nga Omeri r.a.
 14. Bojkotimi ndaj muslimanëve dhe vdekja e Hatixhes dhe e Ebu Talibit
 15. Udhëtimi i Profetit Muhamed s.a.v.s. drejt Taifit
 16. Zhvillime të rëndësishme dhe takime me medinasit përpara Hixhretit
 17. Hixhreti i Profetit s.a.v.s. nga Meka drejt Medinës
 18. Ardhja e Profetit Muhammed s.a.v.s. në Medinë
 19. Medinasit pranojnë Islamin, mekasit tërbohen
 20. Vëllazëria midis ensarëve dhe muhaxhirëve dhe marrëveshja me hebrenjtë
 21. Rifillimi i dhunës nga mekasit dhe masat mbrojtëse nga Profeti Muhammed s.a.v.s.
 22. Themelimi i qeverisë islame në Medinë
 23. Beteja e Bedrit – shkaqet dhe rezultatet
 24. Beteja e Uhudit
 25. Urdhri për ndalimin e pirjes së alkoolit dhe ndikimi i tij i jashtëzakonshëm
 26. Intrigat e fiseve mohuese pas betejës së Uhudit
 27. Beteja e Hendekut, mësymje kundër Medinës nga e gjithë Arabia
 28. Ndëshkimi i Benu Kurejdhëve për pabesinë e tyre
 29. Fillimi i triumfit të muslimanëve
 30. Mësimi i judaizmit, i krishterimit dhe i Islamit lidhur me luftën – Përqasje
 31. Sulmet pas betejës së Hendekut
 32. Marrëveshja e Hudejbijes
 33. Letrat drejt mbretërve
 34. Rrethimi i kështjellës së Khejberit dhe tri ngjarje të çuditshme
 35. Tavafi rreth Qabes, martesa e Profetit pas tavafit dhe një histori dashurie
 36. Beteja e Mu’tes
 37. Çlirimi i Mekës – Triumfi mbi Mekën
 38. Beteja e Hunejnit
 39. Pas çlirimit të Mekës dhe betejës së Hunejnit
 40. Beteja e Tebukut
 41. Haxhi i lamtumirës dhe një fjalim i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Vdekja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 43. Gjendja e sahabëve në kohën e vdekjes së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 44. PJESA II – Karakteri i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 45. Pastërtia e jashtme dhe e brendshme e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 46. Thjeshtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 47. Dashuria dhe adhurimi i Profetit ndaj Zotit
 48. Mbështetja te Zoti i Lartësuar
 49. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj njerëzve
 50. Virtytet e larta të Profetit s.a.v.s.
 51. Vetëpërmbajtja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 52. Drejtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 53. Kujdesi për të varfrit dhe respektimi i ndjenjave të tyre
 54. Mbrojtja e pasurive të të varfërve
 55. Mirësjellja e tij ndaj skllevërve dhe shërbëtorëve
 56. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj grave
 57. Praktika e Profetit s.a.v.s. në lidhje me të vdekurit
 58. Mirësjellja e tij ndaj fqinjëve
 59. Mirësjellja me prindërit dhe me të afërmit e tjerë
 60. Shoqëria e mirë dhe kujdesi për besimin e shokëve
 61. Mbulimi i gabimeve të të tjerëve
 62. Durimi, anashkalimi, bashkëpunimi
 63. Vërtetësia tek Profeti Muhammed s.a.v.s.
 64. Urrejtja për spiunazhin, mashtrimin dhe zhgënjimin
 65. Mëshira ndaj kafshëve
 66. Liria fetare, trimëria, dashuria për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe mbajtja e premtimit
Related Contents from Topics
sulmet beteja e hendekut

 

Pas kthimit nga beteja e Ahzabit (Hendekut), ndonëse mohuesve u ishte prerë guximi dhe u ishin zbehur shpresat, prapëseprapë ata ende ndienin që ata ishin në shumicë, ndërsa muslimanët në pakicë. Ata kujtonin se do t’i kapnin muslimanët kudo, qoftë edhe individualisht, e do t’i vrisnin, që të hakmerreshin për poshtërimin e tyre. Kështu që, vetëm pak kohë pas humbjes së betejës së Hendekut, fiset që jetonin rreth e përqark Medinës, filluan të plaçkitnin muslimanët. Disa kalorës të fisit Fezara ua plaçkitën muslimanëve devetë që kullotnin afër Medinës. Ata ua vranë bariun, e burgosën gruan e tij dhe u zhdukën me gjithë devetë e muslimanëve. Gruaja e burgosur arriti disi të shpëtonte veten, por armiku kishte marrë tashmë një tufë devesh.

Një muaj pas kësaj ngjarjeje, njerëzit e fisit Getfan, në veri të Medinës, tentuan t’u grabitnin muslimanëve kope të tjera devesh. Profeti s.a.v.s. dërgoi Muhammed bin Muslimanë r.a. me dhjetë kalorës të tjerë, që të njihej me situatën dhe njëherësh edhe t’i mbronte kopetë. Por, armiqtë i vranë muslimanët. Edhe Muhammed bin Muslimanë kujtuan se e vranë, por ai jetonte ende, vetëm se ishte pa ndjenja. Ai e mori veten pasi armiku kishte ikur dhe erdhi në Medinë për të treguar gjithçka që u kishte ndodhur. Ai u tregoi se armiqtë i kishin vrarë të gjithë shokët e tij dhe se vetëm ai kishte shpëtuar.

Pas disa ditësh një emisar i Profetit s.a.v.s., që i ishte dërguar qeverisë romake, u sulmua dhe u grabit nga fisi Xherhem. Një muaj më pas fisi Benu Fezarah sulmoi një karvan të muslimanëve dhe e grabiti. Ka të ngjarë që ky sulm nuk ishte për një armiqësi fetare, sepse Benu Fezarah ishte një fis grabitqar dhe plaçkiste gati çdo popull dhe i vriste njerëzit. Gjatë kësaj kohe, edhe hebrenjtë e Khejberit, të cilët ishin bashkëshkaktarë të betejës së Hendekut, nxitnin fise të ndryshme për t’u hakmarrë ndaj muslimanëve për humbjen e tyre. Ata shtynin edhe autoritarët, edhe fiset që jetonin në zonat kufitare të Perandorisë Bizantine, që të shfaqeshin kundër muslimanëve.

Kështu që, mohuesit arabë tanimë nuk kishin guxim ta sulmonin Medinën, por duke bashkëpunuar me hebrenjtë, ata u shkaktonin muslimanëve shqetësime dhe plaçkitje në gjithë Arabinë. Por, Profeti s.a.v.s. ende nuk kishte marrë vendim për një ballafaqim vendimtar kundër mohuesve. Ai priste që kjo luftë civile të merrte fund në mënyrë paqësore.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp