Mirësjellja e tij ndaj fqinjëve
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e botuesit
 2. Ku dallojnë profetët nga filozofët?
 3. Arabia gjatë kohës së lindjes së Profetit Muhammed s.a.
 4. Lindja e Profetit Muhamed s.a.
 5. Martesa e Profetit me Hatixhen r.a.
 6. Shpella Hira dhe shpallja e parë e Kuranit
 7. Grupi i parë i besimtarëve
 8. Dhuna e mekasve ndaj muslimanëve
 9. Torturat ndaj Profetit Muhammed s.a.v.s.
 10. Mesazhi i Islamit
 11. Mërgimi në Abisini
 12. Ankesa e mohuesve tek Ebu Talibi dhe vendosmëria e Profetit s.a.v.s.
 13. Pranimi i Islamit nga Omeri r.a.
 14. Bojkotimi ndaj muslimanëve dhe vdekja e Hatixhes dhe e Ebu Talibit
 15. Udhëtimi i Profetit Muhamed s.a.v.s. drejt Taifit
 16. Zhvillime të rëndësishme dhe takime me medinasit përpara Hixhretit
 17. Hixhreti i Profetit s.a.v.s. nga Meka drejt Medinës
 18. Ardhja e Profetit Muhammed s.a.v.s. në Medinë
 19. Medinasit pranojnë Islamin, mekasit tërbohen
 20. Vëllazëria midis ensarëve dhe muhaxhirëve dhe marrëveshja me hebrenjtë
 21. Rifillimi i dhunës nga mekasit dhe masat mbrojtëse nga Profeti Muhammed s.a.v.s.
 22. Themelimi i qeverisë islame në Medinë
 23. Beteja e Bedrit – shkaqet dhe rezultatet
 24. Beteja e Uhudit
 25. Urdhri për ndalimin e pirjes së alkoolit dhe ndikimi i tij i jashtëzakonshëm
 26. Intrigat e fiseve mohuese pas betejës së Uhudit
 27. Beteja e Hendekut, mësymje kundër Medinës nga e gjithë Arabia
 28. Ndëshkimi i Benu Kurejdhëve për pabesinë e tyre
 29. Fillimi i triumfit të muslimanëve
 30. Mësimi i judaizmit, i krishterimit dhe i Islamit lidhur me luftën – Përqasje
 31. Sulmet pas betejës së Hendekut
 32. Marrëveshja e Hudejbijes
 33. Letrat drejt mbretërve
 34. Rrethimi i kështjellës së Khejberit dhe tri ngjarje të çuditshme
 35. Tavafi rreth Qabes, martesa e Profetit pas tavafit dhe një histori dashurie
 36. Beteja e Mu’tes
 37. Çlirimi i Mekës – Triumfi mbi Mekën
 38. Beteja e Hunejnit
 39. Pas çlirimit të Mekës dhe betejës së Hunejnit
 40. Beteja e Tebukut
 41. Haxhi i lamtumirës dhe një fjalim i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Vdekja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 43. Gjendja e sahabëve në kohën e vdekjes së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 44. PJESA II – Karakteri i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 45. Pastërtia e jashtme dhe e brendshme e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 46. Thjeshtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 47. Dashuria dhe adhurimi i Profetit ndaj Zotit
 48. Mbështetja te Zoti i Lartësuar
 49. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj njerëzve
 50. Virtytet e larta të Profetit s.a.v.s.
 51. Vetëpërmbajtja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 52. Drejtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 53. Kujdesi për të varfrit dhe respektimi i ndjenjave të tyre
 54. Mbrojtja e pasurive të të varfërve
 55. Mirësjellja e tij ndaj skllevërve dhe shërbëtorëve
 56. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj grave
 57. Praktika e Profetit s.a.v.s. në lidhje me të vdekurit
 58. Mirësjellja e tij ndaj fqinjëve
 59. Mirësjellja me prindërit dhe me të afërmit e tjerë
 60. Shoqëria e mirë dhe kujdesi për besimin e shokëve
 61. Mbulimi i gabimeve të të tjerëve
 62. Durimi, anashkalimi, bashkëpunimi
 63. Vërtetësia tek Profeti Muhammed s.a.v.s.
 64. Urrejtja për spiunazhin, mashtrimin dhe zhgënjimin
 65. Mëshira ndaj kafshëve
 66. Liria fetare, trimëria, dashuria për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe mbajtja e premtimit
Related Contents from Topics
fqinjet komshi

Profeti s.a.v.s. sillej shumë mirë me fqinjët. Ai thoshte:

“Xhibraili shpesh më porosit që të sillem mirë me fqinjët sa druaj që ndoshta edhe fqinjit do t’i jepet e drejta në trashëgimi”.[1]

Ebu Dherri r.a. thotë që i Dërguari i Allahut s.a.v.s. i thoshte:

“O Ebu Dherr, kur gatuan çorbë, shtoji pak ujë që t’ua dërgosh edhe fqinjëve”.[2]

Padyshim, kjo nuk do të thotë që të mos u japësh fqinjëve gjëra të tjera, por arabët ngaqë ishin beduinë, ushqimi i tyre më i preferuar ishte çorba. Për këtë arsye, Profeti s.a.v.s. e përmendi çorbën, për të thënë se mos mendoni vetëm për shijen, por edhe për fqinjin që edhe ai të bashkohet në ushqimin tuaj.

Ebu Hrejrah r.a. thotë se i Dërguari i Allahut s.a.v.s., një ditë, teksa ishte ulur, na tha:

“Pasha Zotin, nuk është besimtar ai; Pasha Zotin, nuk është besimtar ai; Pasha Zotin, nuk është besimtar ai!” Sahabët r.a. e pyetën: “Kush nuk është besimtar o i Dërguari i Allahut?” Ai tha: “Ai, që prej keqsjelljes së vet, bën që fqinjët të mos ndihen të sigurt”.[3]

Ai i këshillonte edhe gratë që të kujdeseshin për fqinjët. Në një vaz që u bëri grave, ai tha:

“Nëse dikush nga ju gjen qoftë një kofsh dhie, ajo duhet ta ruajë të drejtën e fqinjit edhe në të”.[4]

Profeti s.a.v.s. shpesh i këshillonte sahabët:

“Nëse fqinji juaj ngul një gozhdë apo ndonjë gjë tjetër në murin tuaj ose prej tij merr ndonjë punë që nuk ju sjell ndonjë dëm, atëherë mos e ndaloni”.[5]

Ebu Hurejrah r.a. rrëfen që i Dërguari i Allahut s.a.v.s. tha:

“Çdokush që beson në Zotin dhe në ditën e ahiretit, nuk duhet të lëndojë fqinjin e tij. Çdokush që beson në Zotin dhe në ditën e ahiretit, ai nuk duhet të lëndojë mikun e tij. Çdokush që beson në Zotin dhe në ditën e ahiretit, ai ose të thotë fjalë të mira, ose të heshtë”.[6]


[1]  Buhariu, Kitabul-edab, bab el-uesati bil-xhar.
[2]  Muslimi, Kitabul-birri ues-silah bab el-uesijeti bil-xhari uel-ihsani ilaihi.
[3]  Buhariu, Kitabul-edeb, bab ithmi men la ja’min xharah bi uaikihi.
[4]  Buhariu, Kitabul-edeb, bab la tahkirena xharatun li xharetiha.
[5]  Buhariu, Kitabul-mazalim, bab la jemnau xharun xharahu.
[6]  Buhariu, Kitabul-edeb, bab men kana ju’minu billahi uel jeumil-akhiri.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp