Profeti Muhamed a.s. u shfaq në kohën më të nevojshme të reformimit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë
 2. PYETJA I – Cilat janë tri gjendjet e njeriut?
 3. Viti dyzet i jetës suaj mund të jetë shumë i bekuar
 4. Shpirti është krijesë
 5. Zhvillimi gradual i njeriut
 6. Kuptimi i vërtetë i Islamit
 7. Dallimi mes gjendjeve instinktive dhe morale
 8. Përgënjeshtrimi i doktrinës që ndalon therjen a mbytjen e kafshëve
 9. Tri stadet e reformimit
 10. Ardhja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në kohën më të nevojshme të reformimit
 11. Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale
 12. Moralet e vërteta
 13. Reformimi i parë – gjendjet natyrore
 14. Ndalimi i mishit të derrit
 15. Gjendjet morale të njeriut
 16. Moralet që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga mëkatet
 17. Pesë ilaçe për të qenë i dëlirë
 18. Moralet lidhur me mirëbërësinë
 19. Trimëria e vërtetë
 20. Vërtetësia
 21. Durimi
 22. Dhembshuria
 23. Kërkimi i një qenieje më të lartë
 24. Arsyeja pse Profeti i Shenjtë s.a.v.s. u shfaq në Arabi
 25. Mirësia e Kuranit Famëlartë ndaj botës
 26. Argumente për ekzistencën e Zotit të Madhërishëm
 27. Cilësitë e Zotit të Madhërishëm
 28. Gjendjet shpirtërore
 29. Një lutje e bukur
 30. Kuptimi i pijeve me kamfur dhe xhenxhefil
 31. Mjeti për të krijuar lidhje të përsosur shpirtërore me Zotin e Madhërishëm
 32. PYETJA II – Çfarë ndodh me njeriun pas vdekjes?
 33. PYETJA III – Cilat janë qëllimet e jetës së kësaj bote dhe si mund të arrihen ato?
 34. PYETJA IV – Cili është zbatimi praktik i Sheriatit në këtë jetë dhe pas kësaj jete?
 35. Urtësia e betimeve të Allahut në gjëra të ndryshme
 36. PYETJA V – Cilat janë mjetet për të arritur dijen dhe njohjen ndaj Zotit?
 37. Natyra e ndërgjegjes njerëzore
 38. Çfarë është shpallja Hyjnore?
 39. Folësi është i nderuar me komunikimin dhe shpalljen Hyjnore
 40. Shpallja e Zotit të Madhërishëm është mjeti për të arritur dijen e përsosur
 41. Dy periudha të jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Qëllimi i luftërave të Profetit Muhammed s.a.v.s.
Related Contents from Topics
shkretetira arabia

Udhëheqësi dhe kryetari ynë, i Dërguari i Allahut, Profeti Muhammedsavs kishte ardhur në një kohë, kur bota ishte prishur në të gjitha aspektet, siç Allahu i Madhërishëm thotë:

ظَہَرَ الۡفَسَادُ فِی الۡبَرِّ وَ الۡبَحۡرِ 1

Edhe toka ishte prishur, po ashtu edhe detet ishin prishur. Kjo do të thotë se ishin degjeneruar edhe ata që quheshin popujt e Librit, edhe të tjerët që nuk kishin marrë ujin e shpalljes Hyjnore. Pra, synimi i Kuranit Famëlartë ishte të ringjallte të vdekurit, siç ai thotë:

اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰہَ یُحۡیِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِہَا 2

Dijeni që Zoti i Madhërishëm ka vendosur ta ringjallë tokën edhe një herë, pas vdekjes së saj. Gjendja e Arabisë, në atë kohë, ishte tmerrësisht barbare, saqë nuk kishte mbetur asnjë sistem njerëzimi tek arabët. Të gjitha ligësitë për ta ishin krenari. Një njeri martohej me qindra gra. Konsumi i gjërave të ndaluara ishte gjahu i tyre. Lejohej të martoheshin edhe me nënat e tyre. Për këtë arsye Zotit i është dashur të thoshte:

حُرِّمَتۡ عَلَیۡکُمۡ اُمَّہٰتُکُمۡ 3

Tani e tutje, juve ju ndalohet martesa me nënat tuaja.

Po ashtu, ata hanin ngordhësirat, hanin edhe mishin e njeriut, pra nuk ekzistonte ligësi që ata të mos e bënin. Shumica nuk besonin në botën e përtejme, madje pjesa dërrmuese e mohonte ekzistencën e Zotit. Bijat e tyre i vrisnin me duart e veta. Vrisnin jetimët dhe ua gllabëronin pasuritë. Ishin njerëz për të qenë, veç mend nuk kishin. Nuk kishin as turp e as sedër. Alkoolin e pinin si ujë. Ai që bënte më shumë kurvëri, konsiderohej kryetar i tyre. Analfabetizmi te ta ishte kaq i theksuar saqë, popujt përreth e quanin popull analfabet. Në një kohë të tillë dhe për t’i reformuar njerëzit e tillë kishte lindur udhëheqësi e kryetari ynë Hazret Muhammedisavs në Mekë.

Pra, ajo ishte pikërisht koha, kur do të bëheshin të tria reformimet që kemi përmendur më lartë. Kjo është arsyeja se pse Kurani Famëlartë deklaron të jetë udhëzimi më i përsosur dhe më i kompletuar ndër të gjitha udhëzimet e tjera të botës, sepse Librat e tjerë të botës nuk e gjetën kohën që gjeti Kurani Famëlartë. Me pak fjalë, synimi i Kuranit Famëlartë ishte që egërsirat t’i shndërronte në njerëz, njerëzit në njerëz të virtytshëm dhe njerëzit e virtytshëm në njerëz të Zotit. Prandaj, Kurani Famëlartë përbëhet nga të tria llojet e udhëzimeve.


[1] “Trazira është shfaqur në tokë dhe në det”. (Er-Rum 30:42)
[2] “Dijeni se Allahu ringjall tokën pas vdekjes së saj”. (El-Hadid 57:18)
[3] “Juve ju ndalohet martesa me nënat tuaja”. (En-Nisa 4:24)

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp