Arsyeja pse Profeti i Shenjtë s.a.v.s. u shfaq në Arabi
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë
 2. PYETJA I – Cilat janë tri gjendjet e njeriut?
 3. Viti dyzet i jetës suaj mund të jetë shumë i bekuar
 4. Shpirti është krijesë
 5. Zhvillimi gradual i njeriut
 6. Kuptimi i vërtetë i Islamit
 7. Dallimi mes gjendjeve instinktive dhe morale
 8. Përgënjeshtrimi i doktrinës që ndalon therjen a mbytjen e kafshëve
 9. Tri stadet e reformimit
 10. Ardhja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në kohën më të nevojshme të reformimit
 11. Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale
 12. Moralet e vërteta
 13. Reformimi i parë – gjendjet natyrore
 14. Ndalimi i mishit të derrit
 15. Gjendjet morale të njeriut
 16. Moralet që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga mëkatet
 17. Pesë ilaçe për të qenë i dëlirë
 18. Moralet lidhur me mirëbërësinë
 19. Trimëria e vërtetë
 20. Vërtetësia
 21. Durimi
 22. Dhembshuria
 23. Kërkimi i një qenieje më të lartë
 24. Arsyeja pse Profeti i Shenjtë s.a.v.s. u shfaq në Arabi
 25. Mirësia e Kuranit Famëlartë ndaj botës
 26. Argumente për ekzistencën e Zotit të Madhërishëm
 27. Cilësitë e Zotit të Madhërishëm
 28. Gjendjet shpirtërore
 29. Një lutje e bukur
 30. Kuptimi i pijeve me kamfur dhe xhenxhefil
 31. Mjeti për të krijuar lidhje të përsosur shpirtërore me Zotin e Madhërishëm
 32. PYETJA II – Çfarë ndodh me njeriun pas vdekjes?
 33. PYETJA III – Cilat janë qëllimet e jetës së kësaj bote dhe si mund të arrihen ato?
 34. PYETJA IV – Cili është zbatimi praktik i Sheriatit në këtë jetë dhe pas kësaj jete?
 35. Urtësia e betimeve të Allahut në gjëra të ndryshme
 36. PYETJA V – Cilat janë mjetet për të arritur dijen dhe njohjen ndaj Zotit?
 37. Natyra e ndërgjegjes njerëzore
 38. Çfarë është shpallja Hyjnore?
 39. Folësi është i nderuar me komunikimin dhe shpalljen Hyjnore
 40. Shpallja e Zotit të Madhërishëm është mjeti për të arritur dijen e përsosur
 41. Dy periudha të jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Qëllimi i luftërave të Profetit Muhammed s.a.v.s.
Related Contents from Topics
shkretetira arabia

Jo pa qëllim u shfaq në Arabi kjo dritë e fundit. Arabët ishin populli i bijve të Ismailit që dikur ishte shkëputur nga Izraelët dhe me urtësinë Hyjnore ishte sjellë në shkretëtirë të Paranit (Faran). Faran فاران në arabisht do të thotë: “dy veta të larguar”. Pra, ata që vetë Hazret Ibrahimias i ndau nga bijtë e Izraelit, nuk bënin më pjesë në sheriatin e Tevratit. Siç është e shkruar që ata nuk do të merrnin pjesë me Is’hakun a.s.. Kështu që, ata u braktisën prej atyre me të cilët patën lidhje gjaku dhe me tjetërkënd ata nuk kanë pasur as farefisni e as lidhje.

Të gjitha vendet e tjera kanë pasur ca tradita adhurimi dhe porosish Hyjnore, që dëshmonin që aty kishin mbërritur mësimet e profetëve në ndonjë kohë. Vetëm Arabia ishte vendi që ishte krejtësisht i painformuar nga këto mësime dhe kështu ishte më e prapambetura në të gjithë botën. Andaj, në fund i erdhi radha dhe profetësia që erdhi aty u cilësua si e përgjithshmja, në mënyrë që të bekoheshin të gjitha vendet e tjera edhe një herë dhe që të ndreqej edhe gabimi i krijuar. Andaj, cilin libër tjetër ta presim pas këtij Libri të përsosur, që ndërmori reformën e krejt njerëzimit? Kurani krijoi kontakt jo veç me një popull, sikur Librat e mëparshëm, përkundrazi, ai deshi reformën e të gjithë popujve dhe shpalosi të gjitha nivelet e edukimit njerëzor. Njerëzve të egër ai ua mësoi etikën njerëzore dhe pasi i bëri njerëz, ua mësoi virtytet e larta.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp