Zhvillimi gradual i njeriut - Filozofia e mësimeve të Islamit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë
 2. PYETJA I – Cilat janë tri gjendjet e njeriut?
 3. Viti dyzet i jetës suaj mund të jetë shumë i bekuar
 4. Shpirti është krijesë
 5. Zhvillimi gradual i njeriut
 6. Kuptimi i vërtetë i Islamit
 7. Dallimi mes gjendjeve instinktive dhe morale
 8. Përgënjeshtrimi i doktrinës që ndalon therjen a mbytjen e kafshëve
 9. Tri stadet e reformimit
 10. Ardhja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në kohën më të nevojshme të reformimit
 11. Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale
 12. Moralet e vërteta
 13. Reformimi i parë – gjendjet natyrore
 14. Ndalimi i mishit të derrit
 15. Gjendjet morale të njeriut
 16. Moralet që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga mëkatet
 17. Pesë ilaçe për të qenë i dëlirë
 18. Moralet lidhur me mirëbërësinë
 19. Trimëria e vërtetë
 20. Vërtetësia
 21. Durimi
 22. Dhembshuria
 23. Kërkimi i një qenieje më të lartë
 24. Arsyeja pse Profeti i Shenjtë s.a.v.s. u shfaq në Arabi
 25. Mirësia e Kuranit Famëlartë ndaj botës
 26. Argumente për ekzistencën e Zotit të Madhërishëm
 27. Cilësitë e Zotit të Madhërishëm
 28. Gjendjet shpirtërore
 29. Një lutje e bukur
 30. Kuptimi i pijeve me kamfur dhe xhenxhefil
 31. Mjeti për të krijuar lidhje të përsosur shpirtërore me Zotin e Madhërishëm
 32. PYETJA II – Çfarë ndodh me njeriun pas vdekjes?
 33. PYETJA III – Cilat janë qëllimet e jetës së kësaj bote dhe si mund të arrihen ato?
 34. PYETJA IV – Cili është zbatimi praktik i Sheriatit në këtë jetë dhe pas kësaj jete?
 35. Urtësia e betimeve të Allahut në gjëra të ndryshme
 36. PYETJA V – Cilat janë mjetet për të arritur dijen dhe njohjen ndaj Zotit?
 37. Natyra e ndërgjegjes njerëzore
 38. Çfarë është shpallja Hyjnore?
 39. Folësi është i nderuar me komunikimin dhe shpalljen Hyjnore
 40. Shpallja e Zotit të Madhërishëm është mjeti për të arritur dijen e përsosur
 41. Dy periudha të jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Qëllimi i luftërave të Profetit Muhammed s.a.v.s.
Related Contents from Topics
shkallë zhvillimi i njeriut

Kur studioj Fjalën e Zotit në thellësi dhe shoh se si ajo parashtroi këshillat në mësimet e saj për të përmirësuar gjendjet instinktive të njeriut dhe për ta ngritur atë gradualisht drejt gjendjes së lartë shpirtërore, atëherë e kuptoj mënyrën e saj të urtë për ta udhëzuar njeriun, që së pari: Zoti dëshiron t’i mësojë njeriut të gjitha sjelljet shoqërore, siç janë sjelljet për të qëndruar me dikë, sjelljet e të ngrënit, e të pirit, e të biseduarit etj., në mënyrë që ta shpëtojë atë nga sjelljet e egra dhe ta bëjë të dallohet nga kafshët duke marrë edukatën fillestare të jetës shoqërore.

Më pas, Zoti i jep këshilla njeriut si t’i sjellë në ekuilibër gjendjet instinktive, të cilat me fjalë të tjera mund t’i quajmë morale të ulëta, në mënyrë që ato t’i shndërrohen në virtyte të larta. Por, këto dy metoda janë pjesë e një procesi të vetëm, sepse ato synojnë përmirësimin e gjendjeve instinktive, vetëm se njëra i përket fazës fillestare dhe tjetra një faze më të lartë. Zoti i Urtë parashtroi sistemin e moraleve në një mënyrë të tillë, që duke e ndjekur atë, njeriu nga një gjendje e ulët e moralit të mund të përparojë deri në gjendjen më të lartë të tij.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp