Mirësia e Kuranit Famëlartë ndaj botës
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë
 2. PYETJA I – Cilat janë tri gjendjet e njeriut?
 3. Viti dyzet i jetës suaj mund të jetë shumë i bekuar
 4. Shpirti është krijesë
 5. Zhvillimi gradual i njeriut
 6. Kuptimi i vërtetë i Islamit
 7. Dallimi mes gjendjeve instinktive dhe morale
 8. Përgënjeshtrimi i doktrinës që ndalon therjen a mbytjen e kafshëve
 9. Tri stadet e reformimit
 10. Ardhja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në kohën më të nevojshme të reformimit
 11. Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale
 12. Moralet e vërteta
 13. Reformimi i parë – gjendjet natyrore
 14. Ndalimi i mishit të derrit
 15. Gjendjet morale të njeriut
 16. Moralet që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga mëkatet
 17. Pesë ilaçe për të qenë i dëlirë
 18. Moralet lidhur me mirëbërësinë
 19. Trimëria e vërtetë
 20. Vërtetësia
 21. Durimi
 22. Dhembshuria
 23. Kërkimi i një qenieje më të lartë
 24. Arsyeja pse Profeti i Shenjtë s.a.v.s. u shfaq në Arabi
 25. Mirësia e Kuranit Famëlartë ndaj botës
 26. Argumente për ekzistencën e Zotit të Madhërishëm
 27. Cilësitë e Zotit të Madhërishëm
 28. Gjendjet shpirtërore
 29. Një lutje e bukur
 30. Kuptimi i pijeve me kamfur dhe xhenxhefil
 31. Mjeti për të krijuar lidhje të përsosur shpirtërore me Zotin e Madhërishëm
 32. PYETJA II – Çfarë ndodh me njeriun pas vdekjes?
 33. PYETJA III – Cilat janë qëllimet e jetës së kësaj bote dhe si mund të arrihen ato?
 34. PYETJA IV – Cili është zbatimi praktik i Sheriatit në këtë jetë dhe pas kësaj jete?
 35. Urtësia e betimeve të Allahut në gjëra të ndryshme
 36. PYETJA V – Cilat janë mjetet për të arritur dijen dhe njohjen ndaj Zotit?
 37. Natyra e ndërgjegjes njerëzore
 38. Çfarë është shpallja Hyjnore?
 39. Folësi është i nderuar me komunikimin dhe shpalljen Hyjnore
 40. Shpallja e Zotit të Madhërishëm është mjeti për të arritur dijen e përsosur
 41. Dy periudha të jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Qëllimi i luftërave të Profetit Muhammed s.a.v.s.
Related Contents from Topics
miresia e kuranit kurani i shenjte

Është meritë e Kuranit ndaj botës që tregoi dallimin mes gjendjeve instinktive dhe gjendjeve morale. Ai e nxori njeriun nga gjendjet instinktive për ta sjellë më pas në moralet e larta, por jo vetëm. Pas kësaj shkalle vjen shkalla e gjendjeve shpirtërore. Kurani ia hapi dyert e njohjes së pastër për të arritur në këtë shkallë dhe më pas qindra mijëra njerëz i pruri tek ajo. Në këtë mënyrë, ai parashtroi mësimet e të tria shkallëve me përsosuri, gjë që e kemi shpjeguar më herët. Pra, ngaqë Kurani i përmbledh në mënyrë të përsosur të gjitha mësimet e nevojshme për edukimin shpirtëror, ai deklaroi se mësimi fetar u përsos. Siç e thotë:

اَلۡیَوۡمَ اَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ وَ اَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِیۡ وَ رَضِیۡتُ لَکُمُ الۡاِسۡلَامَ دِیۡنًا 1

“Sot, kam përsosur fenë tuaj për ju dhe jua kam plotësuar bekimin Tim dhe kam pëlqyer Islamin për ju si fe”. Kjo do të thotë se shkalla më e lartë e fesë është ajo që gjendet në kuptimin e Islamit pra, të bëhesh tërësisht i Zotit, të kërkosh shpëtimin tënd në asgjësimin e vetvetes (e nefsit) dhe jo në ndonjë metodë tjetër dhe këtë nijet dhe qëllim ta provosh me vepra. Këtu përfundojnë të gjitha arritjet. Andaj, Zotin që nuk e kanë treguar dot të mençurit, e ka treguar Kurani.

Kurani tregon dy metoda për të arritur njohjen e Zotit. Metoda e parë është ajo që ia ndriçon dhe forcon mendjen njeriut në gjetjen e argumenteve të logjikshme, duke e shpëtuar njeriun nga gabimi. Metoda e dytë është ajo që do ta përmendim pak më poshtë, duke iu përgjigjur pyetjes së tretë, në dashtë Zoti i Madhërishëm.


[1] “Sot, kam përsosur fenë tuaj për ju dhe jua kam plotësuar bekimin Tim dhe kam pëlqyer Islamin për ju si fe.” (El-Maide 5:4).

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp