Tri stadet e reformimit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë
 2. PYETJA I – Cilat janë tri gjendjet e njeriut?
 3. Viti dyzet i jetës suaj mund të jetë shumë i bekuar
 4. Shpirti është krijesë
 5. Zhvillimi gradual i njeriut
 6. Kuptimi i vërtetë i Islamit
 7. Dallimi mes gjendjeve instinktive dhe morale
 8. Përgënjeshtrimi i doktrinës që ndalon therjen a mbytjen e kafshëve
 9. Tri stadet e reformimit
 10. Ardhja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në kohën më të nevojshme të reformimit
 11. Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale
 12. Moralet e vërteta
 13. Reformimi i parë – gjendjet natyrore
 14. Ndalimi i mishit të derrit
 15. Gjendjet morale të njeriut
 16. Moralet që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga mëkatet
 17. Pesë ilaçe për të qenë i dëlirë
 18. Moralet lidhur me mirëbërësinë
 19. Trimëria e vërtetë
 20. Vërtetësia
 21. Durimi
 22. Dhembshuria
 23. Kërkimi i një qenieje më të lartë
 24. Arsyeja pse Profeti i Shenjtë s.a.v.s. u shfaq në Arabi
 25. Mirësia e Kuranit Famëlartë ndaj botës
 26. Argumente për ekzistencën e Zotit të Madhërishëm
 27. Cilësitë e Zotit të Madhërishëm
 28. Gjendjet shpirtërore
 29. Një lutje e bukur
 30. Kuptimi i pijeve me kamfur dhe xhenxhefil
 31. Mjeti për të krijuar lidhje të përsosur shpirtërore me Zotin e Madhërishëm
 32. PYETJA II – Çfarë ndodh me njeriun pas vdekjes?
 33. PYETJA III – Cilat janë qëllimet e jetës së kësaj bote dhe si mund të arrihen ato?
 34. PYETJA IV – Cili është zbatimi praktik i Sheriatit në këtë jetë dhe pas kësaj jete?
 35. Urtësia e betimeve të Allahut në gjëra të ndryshme
 36. PYETJA V – Cilat janë mjetet për të arritur dijen dhe njohjen ndaj Zotit?
 37. Natyra e ndërgjegjes njerëzore
 38. Çfarë është shpallja Hyjnore?
 39. Folësi është i nderuar me komunikimin dhe shpalljen Hyjnore
 40. Shpallja e Zotit të Madhërishëm është mjeti për të arritur dijen e përsosur
 41. Dy periudha të jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Qëllimi i luftërave të Profetit Muhammed s.a.v.s.
Related Contents from Topics
tri stadet reformimi

Le t’i rikthehem temës së mëparshme. Kam përmendur që tri janë burimet e gjendjeve të njeriut: shpirti që urdhëron për të keqen, shpirti qortues dhe shpirti i qetësuar; gjithashtu edhe stadet e reformimit janë tri:

Së pari, njerëzve të egër e të pasjellshëm duhet t’u mësojmë sjelljet më elementare, në mënyrë që ata, në të ngrënët, të pirët, të martuarit e në sjelljet e tjera, t’i përshtaten mënyrës njerëzore. Pra, të mos ecin zhveshur, të mos ushqehen me kërma si qentë e të mos shfaqin ndonjë gjest tjetër të tillë të pasjellshëm. Ky është reformimi në shkallën më të ulët i gjendjeve instinktive dhe është një reformim i tillë që, nëse do të merrnim dikë nga të pacivilizuarit që gjenden në pyjet e Port Blairit e t’i mësonim sjelljet njerëzore, atëherë më së pari, atë do ta edukonim pikërisht me këto sjellje elementare shoqërore.

Stadi i dytë i reformimit fillon atëherë kur njeriu pajiset me sjelljet elementare shoqërore. Më pas atij duhet t’i mësojmë moralet e tjera njerëzore e ta edukojmë që ai, çdo gjë që ka në aftësinë e tij, ta përdorë në kohën e në vendin e duhur.

Në stadin e tretë të reformimit, atyre që kanë përvetësuar moralet e larta, por që ende janë të thatë shpirtërisht, u jepet ta shijojnë sherbetin e dashurisë së Zotit dhe të takimit me Të. Këto janë tri reformime që Kurani Famëlartë ka përmendur.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp