Çfarë është shpirti dhe si ndikohet ai nga trupi?
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë
 2. PYETJA I – Cilat janë tri gjendjet e njeriut?
 3. Viti dyzet i jetës suaj mund të jetë shumë i bekuar
 4. Shpirti është krijesë
 5. Zhvillimi gradual i njeriut
 6. Kuptimi i vërtetë i Islamit
 7. Dallimi mes gjendjeve instinktive dhe morale
 8. Përgënjeshtrimi i doktrinës që ndalon therjen a mbytjen e kafshëve
 9. Tri stadet e reformimit
 10. Ardhja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në kohën më të nevojshme të reformimit
 11. Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale
 12. Moralet e vërteta
 13. Reformimi i parë – gjendjet natyrore
 14. Ndalimi i mishit të derrit
 15. Gjendjet morale të njeriut
 16. Moralet që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga mëkatet
 17. Pesë ilaçe për të qenë i dëlirë
 18. Moralet lidhur me mirëbërësinë
 19. Trimëria e vërtetë
 20. Vërtetësia
 21. Durimi
 22. Dhembshuria
 23. Kërkimi i një qenieje më të lartë
 24. Arsyeja pse Profeti i Shenjtë s.a.v.s. u shfaq në Arabi
 25. Mirësia e Kuranit Famëlartë ndaj botës
 26. Argumente për ekzistencën e Zotit të Madhërishëm
 27. Cilësitë e Zotit të Madhërishëm
 28. Gjendjet shpirtërore
 29. Një lutje e bukur
 30. Kuptimi i pijeve me kamfur dhe xhenxhefil
 31. Mjeti për të krijuar lidhje të përsosur shpirtërore me Zotin e Madhërishëm
 32. PYETJA II – Çfarë ndodh me njeriun pas vdekjes?
 33. PYETJA III – Cilat janë qëllimet e jetës së kësaj bote dhe si mund të arrihen ato?
 34. PYETJA IV – Cili është zbatimi praktik i Sheriatit në këtë jetë dhe pas kësaj jete?
 35. Urtësia e betimeve të Allahut në gjëra të ndryshme
 36. PYETJA V – Cilat janë mjetet për të arritur dijen dhe njohjen ndaj Zotit?
 37. Natyra e ndërgjegjes njerëzore
 38. Çfarë është shpallja Hyjnore?
 39. Folësi është i nderuar me komunikimin dhe shpalljen Hyjnore
 40. Shpallja e Zotit të Madhërishëm është mjeti për të arritur dijen e përsosur
 41. Dy periudha të jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Qëllimi i luftërave të Profetit Muhammed s.a.v.s.
Related Contents from Topics
cfare eshte shpirti i njeriut

Duke iu rikthyer temës së parë, do të doja të thosha se pa dyshim është e vërtetë që shpirti është një dritë e fshehur, që përftohet në trupin e njeriut e që gatitet në mitër. Përftimi i shpirtit do të thotë se së pari qëndron i fshehur dhe i paperceptueshëm dhe pastaj shkëlqen. Pra, brumi i tij gjendet që në spermë. Sigurisht, sipas caktimit prej Zotit dhe sipas urdhrit të Tij, ai qëndron i lidhur me spermën në një pjesë misterioze. Shpirti është ai që i jep dritë spermës. Nuk mund të thuhet se ai përbën ndonjë pjesë të saj, siç janë gjymtyrët pjesë të trupit, por as nuk mund të thuhet që ai vjen nga jashtë, ose që merret nga toka dhe përzihet me brumin e spermës. Por, ai qëndron i fshehur në spermë në atë mënyrë siç zjarri gjendet në strall.

Në Librin e Zotit nuk shkruhet që shpirti është diçka që zbret veçmas prej qiellit, ose që bie në tokë nga atmosfera e tokës dhe rastësisht mishërohet me spermën për të hyrë në mitër. Ky mendim absolutisht nuk mund të jetë i vërtetë, sepse bie ndesh me ligjin e natyrës. Ne shohim përditë që në ushqime të prishura apo në vende të ndotura krijohen mijëra mikrobe. Rrobat e papastra mbartin plot morra. Madje, nganjëherë, edhe në barkun e njeriut rriten krimba të ndryshëm. A mund të thuhet atëherë, që ata vijnë nga jashtë, ose zbresin prej qiellit? Pra, është shumë e qartë që shpirti buron prej trupit dhe pikërisht ky fenomen provon edhe faktin që ai është një krijesë.

Lindja e dytë e shpirtit

Me këtë shpjegim duam të provojmë se nëse Zoti i Plotfuqishëm me fuqinë e Tij të përsosur të krijimit, shpirtin e nxjerr po nga trupi, atëherë kuptohet që Ai dëshiron që edhe lindjen e dytë të shpirtit ta shkaktojë po përmes trupit. Lëvizjet e shpirtit varen nga lëvizjet e trupit. Në cilindo drejtim ta çojmë trupin, shpirti patjetër e përcjell atë. Prandaj, Libri i vërtetë i Zotit doemos u kushton rëndësi gjendjeve instinktive të njeriut.

Kjo është arsyeja se pse Kurani Famëlartë i ka kushtuar kaq shumë rëndësi reformimit të gjendjeve instinktive dhe pse ka dhënë këshilla të posaçme për veprimet e njeriut si: të qeshurit, të qarët, të ngrënët, të pirët, të veshurit, të fjeturit, të folurit, të heshturit, të martuarit, të qenët beqar, të ecurit, të qëndruarit, të pastruarit fizikisht etj., madje, i ka mësuar njeriut t’u përmbahet rregullave të posaçme gjatë shëndetit apo sëmundjes, sepse sipas tij, gjendjet trupore të njeriut ndikojnë thellë mbi gjendjet shpirtërore të tij. Nëse do t’i shkruaj gjerësisht ato këshilla, nuk besoj se mund ta mbaroj temën për aq kohë sa kam në dispozicion.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp