Lutja gjatë sprovës
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje e Profetit

Hazret Ebu Hurejre r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. kur gjendej në vështirësi, lutej:

lutje gjate sproves

O Allah! Më mbro nga vështirësia e sprovës, nga kapja e fatligësisë, nga caktimi i keq dhe nga përbuzja e armiqve![1]

[1]. Sahih el-Buhari, kitab “Ed-Da’vat”, bab “Et-te’avvudhu min xhuhdil-belai”, hadithi nr. 6347.

Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp