Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë
 2. PYETJA I – Cilat janë tri gjendjet e njeriut?
 3. Viti dyzet i jetës suaj mund të jetë shumë i bekuar
 4. Shpirti është krijesë
 5. Zhvillimi gradual i njeriut
 6. Kuptimi i vërtetë i Islamit
 7. Dallimi mes gjendjeve instinktive dhe morale
 8. Përgënjeshtrimi i doktrinës që ndalon therjen a mbytjen e kafshëve
 9. Tri stadet e reformimit
 10. Ardhja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në kohën më të nevojshme të reformimit
 11. Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale
 12. Moralet e vërteta
 13. Reformimi i parë – gjendjet natyrore
 14. Ndalimi i mishit të derrit
 15. Gjendjet morale të njeriut
 16. Moralet që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga mëkatet
 17. Pesë ilaçe për të qenë i dëlirë
 18. Moralet lidhur me mirëbërësinë
 19. Trimëria e vërtetë
 20. Vërtetësia
 21. Durimi
 22. Dhembshuria
 23. Kërkimi i një qenieje më të lartë
 24. Arsyeja pse Profeti i Shenjtë s.a.v.s. u shfaq në Arabi
 25. Mirësia e Kuranit Famëlartë ndaj botës
 26. Argumente për ekzistencën e Zotit të Madhërishëm
 27. Cilësitë e Zotit të Madhërishëm
 28. Gjendjet shpirtërore
 29. Një lutje e bukur
 30. Kuptimi i pijeve me kamfur dhe xhenxhefil
 31. Mjeti për të krijuar lidhje të përsosur shpirtërore me Zotin e Madhërishëm
 32. PYETJA II – Çfarë ndodh me njeriun pas vdekjes?
 33. PYETJA III – Cilat janë qëllimet e jetës së kësaj bote dhe si mund të arrihen ato?
 34. PYETJA IV – Cili është zbatimi praktik i Sheriatit në këtë jetë dhe pas kësaj jete?
 35. Urtësia e betimeve të Allahut në gjëra të ndryshme
 36. PYETJA V – Cilat janë mjetet për të arritur dijen dhe njohjen ndaj Zotit?
 37. Natyra e ndërgjegjes njerëzore
 38. Çfarë është shpallja Hyjnore?
 39. Folësi është i nderuar me komunikimin dhe shpalljen Hyjnore
 40. Shpallja e Zotit të Madhërishëm është mjeti për të arritur dijen e përsosur
 41. Dy periudha të jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Qëllimi i luftërave të Profetit Muhammed s.a.v.s.
filozofia mesimet islami

ISLAMI

Ligjëratë e shkruar nga Hazret Mirza Ghulam Ahmed, kryetar i Kadijanit, dhe lexuar nga i nderuari Mauvli Abdul Kerim Sijalkoti në “D’herm Mahotsav”, në Konferencën e Madhe të Feve, në Lahor, më 27 dhjetor të vitit 1896.

بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ         نَحْمَدُہٗ وَ نُصَلِّیْ عَلیٰ رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit
Atë e lavdërojmë dhe i dërgojmë salavate të Dërguarit të Tij fisnik

Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë

Sot, në këtë konferencë të bekuar, qëllimi i së cilës është që folësit e saj të tregojnë të mirat e feve të tyre, duke iu përmbajtur pyetjeve të përcaktuara, unë do të tregoj bukuritë e fesë Islame. Para se të nis fjalimin tim, e shoh të udhës t’ju tregoj se për çdo gjë që paraqes këtu, kam ndjekur parimin që t’i referohem Kuranit Famëlartë, Fjalës së Pastër të Zotit të Madhërishëm. Sepse, sipas meje është shumë e domosdoshme që ai që ndjek një libër, të cilin e quan Hyjnor, të përgjigjet duke iu referuar vetëm atij dhe kompetencën në mbrojtje të Librit ta ushtrojë duke mos u zgjeruar aq shumë sa të lërë përshtypjen se po harton një libër të ri.

Kështu që, jam caktuar të tregoj bukuritë e Kuranit Famëlartë e të shfaq meritat e tij, andaj, është mirë të paraqes çdo pohim në përputhje me shenjat, shpjegimet ose ajetet e tij, në mënyrë që pjesëmarrësit të mund ta kenë të lehtë ta krahasojnë atë me fetë e tjera.

Duke qenë se çdo folës do t’i përmbahet Librit të shpallur që beson dhe do të tregojë vetëm gjërat që janë përmendur në Librin e tij të shenjtë, edhe unë, në këtë mbledhje, nuk do të sjell hadithe.[1] Sepse të gjitha hadithet e vërteta burojnë pikërisht nga Kurani Famëlartë, i cili është Libri më i përsosur që përmbledh të gjithë librat e tjerë. Pra, sot është dita kur do të shfaqet madhështia e Kuranit dhe i lutem Zotit që Ai të më ndihmojë në këtë punë. Amin!


[1] Hadithet janë thëniet e Profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp