Kuptimi i vërtetë i Islamit - Filozofia e mësimeve të Islamit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë
 2. PYETJA I – Cilat janë tri gjendjet e njeriut?
 3. Viti dyzet i jetës suaj mund të jetë shumë i bekuar
 4. Shpirti është krijesë
 5. Zhvillimi gradual i njeriut
 6. Kuptimi i vërtetë i Islamit
 7. Dallimi mes gjendjeve instinktive dhe morale
 8. Përgënjeshtrimi i doktrinës që ndalon therjen a mbytjen e kafshëve
 9. Tri stadet e reformimit
 10. Ardhja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në kohën më të nevojshme të reformimit
 11. Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale
 12. Moralet e vërteta
 13. Reformimi i parë – gjendjet natyrore
 14. Ndalimi i mishit të derrit
 15. Gjendjet morale të njeriut
 16. Moralet që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga mëkatet
 17. Pesë ilaçe për të qenë i dëlirë
 18. Moralet lidhur me mirëbërësinë
 19. Trimëria e vërtetë
 20. Vërtetësia
 21. Durimi
 22. Dhembshuria
 23. Kërkimi i një qenieje më të lartë
 24. Arsyeja pse Profeti i Shenjtë s.a.v.s. u shfaq në Arabi
 25. Mirësia e Kuranit Famëlartë ndaj botës
 26. Argumente për ekzistencën e Zotit të Madhërishëm
 27. Cilësitë e Zotit të Madhërishëm
 28. Gjendjet shpirtërore
 29. Një lutje e bukur
 30. Kuptimi i pijeve me kamfur dhe xhenxhefil
 31. Mjeti për të krijuar lidhje të përsosur shpirtërore me Zotin e Madhërishëm
 32. PYETJA II – Çfarë ndodh me njeriun pas vdekjes?
 33. PYETJA III – Cilat janë qëllimet e jetës së kësaj bote dhe si mund të arrihen ato?
 34. PYETJA IV – Cili është zbatimi praktik i Sheriatit në këtë jetë dhe pas kësaj jete?
 35. Urtësia e betimeve të Allahut në gjëra të ndryshme
 36. PYETJA V – Cilat janë mjetet për të arritur dijen dhe njohjen ndaj Zotit?
 37. Natyra e ndërgjegjes njerëzore
 38. Çfarë është shpallja Hyjnore?
 39. Folësi është i nderuar me komunikimin dhe shpalljen Hyjnore
 40. Shpallja e Zotit të Madhërishëm është mjeti për të arritur dijen e përsosur
 41. Dy periudha të jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Qëllimi i luftërave të Profetit Muhammed s.a.v.s.
Related Contents from Topics
kabe Haxhi umra

Në fazën e tretë të zhvillimit të njeriut, Kurani Famëlartë synon që njeriu të kridhet në dashurinë dhe pëlqimin e Krijuesit të tij të Vërtetë, derisa e gjithë qenia e tij të bëhet e Zotit. Feja e muslimanëve është quajtur islam nga Zoti pikërisht për të kujtuar këtë nivel të lartë, sepse fjala islam do të thotë t’i nënshtrohesh Zotit, të bëhesh tërësisht i Tij, derisa të mos mbetet asgjë për vete. Allahu i Madhërishëm, në Kuranin Famëlartë, thotë:

بَلٰی ٭ مَنۡ اَسۡلَمَ وَجۡہَہٗ لِلّٰہِ وَ ہُوَ مُحۡسِنٌ فَلَہٗۤ اَجۡرُہٗ عِنۡدَ رَبِّہٖ ۪ وَ لَا خَوۡفٌ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا ہُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ 1

قُلۡ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَ نُسُکِیۡ وَ مَحۡیَایَ وَ مَمَاتِیۡ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۶۳﴾ۙ لَا شَرِیۡکَ لَہٗ ۚ وَ بِذٰلِکَ اُمِرۡتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الۡمُسۡلِمِیۡنَ 2

وَ اَنَّ ہٰذَا صِرَاطِیۡ مُسۡتَقِیۡمًا فَاتَّبِعُوۡہُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمۡ عَنۡ سَبِیۡلِہٖ 3

قُلۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوۡنِیۡ یُحۡبِبۡکُمُ اللّٰہُ وَ یَغۡفِرۡ لَکُمۡ ذُنُوۡبَکُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ 4

Kuptime: I shpëtuar është ai që paraqet tërë qenien e vet si një kurban për hir të Zotit në rrugën e Tij, dhe jo vetëm me synimin, por edhe me veprat e mira e vërteton besnikërinë e tij. Ai që e bën një gjë të tillë, e pret shpërblimin te Zoti. Njerëzit e tillë nuk do të kenë as frikë e as pikëllim. Thuaj:

“Namazi im, sakrifica ime, jeta ime dhe vdekja ime janë për Atë Zot, që është Mbajtësi i të gjitha botëve. Askush dhe asgjë nuk shoqërohet me Të. Krijesat nuk kanë asnjë lloj ortakërie me Të. Unë kështu jam urdhëruar dhe jam i pari për t’iu përmbajtur kuptimit të Islamit e për t’u sakrifikuar në rrugën e Zotit. Kjo është rruga ime. Pra, ejani dhe ndiqeni rrugën time dhe mos merrni rrugë tjetër kundër saj, sepse do të largoheni nga Zoti”.

Thuaju:

“Nëse kërkoni dashurinë e Zotit, më ndiqni mua! Ndiqeni rrugën time, që t’ju dojë Zoti edhe ju dhe t’jua falë mëkatet. Me të vërtetë, Ai është shumë Mëkatfalës dhe shumë Mëshirëbërës”.


[1] “Jo! E vërteta është se kushdo që ia dorëzon veten Allahut dhe është mirëbërës, do ta ketë shpërblimin e tij te Zoti i tij. Njerëzit e tillë nuk do të kenë as frikë e as nuk do të pikëllohen.” (El-Bekare 2:113)
[2] “Thuaju: Sigurisht, namazi im, sakrificat e mia, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botëve. Ai nuk ka ortak. Unë për këtë jam urdhëruar dhe jam i pari nga të nënshtruarit (muslimanët).” (El-En’am 6:163-164)
[3] “(Porositi gjithashtu): Sigurisht, kjo është rruga ime e drejtë, andaj këtë ndiqni dhe mos ndiqni rrugë të tjera, sepse ato ju largojnë nga rruga e Tij.” (El-En’am 6:154)
[4] “Thuaj: Nëse e doni Allahun, më ndiqni mua, Allahu do t’ju dojë dhe do t’ju falë gjynahet tuaja. Allahu është shumë Falës, Mëshirëbërës.” (Al Imran 3:32)

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp