Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë
 2. PYETJA I – Cilat janë tri gjendjet e njeriut?
 3. Viti dyzet i jetës suaj mund të jetë shumë i bekuar
 4. Shpirti është krijesë
 5. Zhvillimi gradual i njeriut
 6. Kuptimi i vërtetë i Islamit
 7. Dallimi mes gjendjeve instinktive dhe morale
 8. Përgënjeshtrimi i doktrinës që ndalon therjen a mbytjen e kafshëve
 9. Tri stadet e reformimit
 10. Ardhja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në kohën më të nevojshme të reformimit
 11. Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale
 12. Moralet e vërteta
 13. Reformimi i parë – gjendjet natyrore
 14. Ndalimi i mishit të derrit
 15. Gjendjet morale të njeriut
 16. Moralet që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga mëkatet
 17. Pesë ilaçe për të qenë i dëlirë
 18. Moralet lidhur me mirëbërësinë
 19. Trimëria e vërtetë
 20. Vërtetësia
 21. Durimi
 22. Dhembshuria
 23. Kërkimi i një qenieje më të lartë
 24. Arsyeja pse Profeti i Shenjtë s.a.v.s. u shfaq në Arabi
 25. Mirësia e Kuranit Famëlartë ndaj botës
 26. Argumente për ekzistencën e Zotit të Madhërishëm
 27. Cilësitë e Zotit të Madhërishëm
 28. Gjendjet shpirtërore
 29. Një lutje e bukur
 30. Kuptimi i pijeve me kamfur dhe xhenxhefil
 31. Mjeti për të krijuar lidhje të përsosur shpirtërore me Zotin e Madhërishëm
 32. PYETJA II – Çfarë ndodh me njeriun pas vdekjes?
 33. PYETJA III – Cilat janë qëllimet e jetës së kësaj bote dhe si mund të arrihen ato?
 34. PYETJA IV – Cili është zbatimi praktik i Sheriatit në këtë jetë dhe pas kësaj jete?
 35. Urtësia e betimeve të Allahut në gjëra të ndryshme
 36. PYETJA V – Cilat janë mjetet për të arritur dijen dhe njohjen ndaj Zotit?
 37. Natyra e ndërgjegjes njerëzore
 38. Çfarë është shpallja Hyjnore?
 39. Folësi është i nderuar me komunikimin dhe shpalljen Hyjnore
 40. Shpallja e Zotit të Madhërishëm është mjeti për të arritur dijen e përsosur
 41. Dy periudha të jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Qëllimi i luftërave të Profetit Muhammed s.a.v.s.
Related Contents from Topics
instinktet moralet ekuilibri

Qëllimi i vërtetë i mësimeve të Kuranit është të sjellë tri reformime

Para se të flasim me hollësi për këto tri reformime, është e nevojshme të shtojmë se në Kuranin Famëlartë, nuk ekziston asnjë mësim që duhet pranuar me zor. Madje, synimi dhe përmbledhja e të gjitha mësimeve të Kuranit janë vetëm këto tri reformime. Të gjitha porositë e tjera të tij, janë si mjete për t’i arritur këto reforma. Ashtu siç mjeku nganjëherë kryen ndërhyrje kirurgjikale ose e lyen me ndonjë melhem të sëmurin për t’i siguruar shëndet atij, edhe Kurani, me mësimet e tij, përdor këto metoda aty ku duhen, nga dashamirësia ndaj njerëzve. Gjithë esenca e urtësive a dijeve të Kuranit dhe e udhëzimeve a metodave të tij është që njerëzit, gjendjet e egra instinktive, t’i shndërrojnë në gjendje morale. Pastaj, nga gjendjet morale ata të kalojnë në oqeanin e pasosur të spiritualitetit.

Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale

Siç thamë më lart që, gjendjet morale nuk janë gjë tjetër veçse gjendjet instinktive, të vendosura në ekuilibër dhe që realizohen me sugjerimin dhe këshillën e mendjes, në kohën e në vendin e duhur. Përndryshe, sado të bukura të duken, në të vërtetë, ato nuk mund të kenë vlerën e moralit, sepse janë vetëm impulse të papërmbajtura të njeriut. Sikurse një qen apo një dele, nëse tregojnë dashuri e butësi ndaj pronarit të tyre, nuk mund të quhen të virtytshëm dhe të kulturuar. Po ashtu, as ujkun e as luanin, nuk mund t’i quajmë të pamoralshëm për shkak të egërsisë së tyre, sepse siç e thamë, gjendja morale vjen përmes arsyes dhe kërkon kohën dhe vendin e duhur për t’u realizuar.

Njeriu që nuk e përdor arsyen dhe intelektin është si foshnjë, zemra dhe mendja e së cilës nuk e ka aftësinë e të arsyetuarit; ose është si i marri që ka humbur çdo aftësi mendore. Dihet që, edhe foshnja, edhe i marri, nganjëherë shfaqin ndonjë gjest, që mund të duket si moral, por kush ka sadopak logjikë, nuk mund ta quajë moral gjestin e tyre, pasi ai nuk buron nga gjykimi e arsyetimi, por janë vetëm veprime që bëhen për shkak të tundimeve të brendshme.

Si për shembull, ashtu si fëmija i porsalindur kërkon gjirin e nënës, ose zogu i sapodalë nga veza zë të çukitë, ashtu edhe shushunja del nga veza me vetitë e shushunjës, gjarpërushi me vetitë e gjarprit, këlyshi i luanit me ato të luanit, etj.. Sidomos foshnja e njeriut duhet të studiohet thellë, se si menjëherë pas lindjes, tregon vetitë instinktive të njeriut, të cilat vijnë duke u theksuar dhe pas një viti apo një viti e gjysmë dallohen edhe më shumë. Për shembull, të qarat e tij bëhen akoma më të forta, të qeshurat i vijnë akoma më me gaz dhe sytë bëhen gjithnjë e më të përqendruar. Një gjë tjetër instinktive që zhvillohet në këtë moshë te fëmija është që ai tregon pëlqimin a mos pëlqimin e tij edhe me gjeste, lufton me dorë kur është i pakënaqur me dikë, ose i zgjat diçka kur dëshiron. Por, të gjitha këto gjeste, në të vërtetë, janë instinktive.

Pra, si fëmija, edhe një njeri i egër, që shumë pak mund të ketë aftësinë e të gjykuarit, në çdo fjalë a veprim dhe në çdo lëvizje a qëndrim, shfaq instinkte dhe ndjek emocione të vetvetishme. Asnjë nga lëvizjet e tij nuk buron nga aftësia e të menduarit, por veprimet e tij janë vetëm reagime që i vijnë natyrshëm ndaj kërkesave të jashtme. Ka mundësi që këto gjendje instinktive jo të gjitha të jenë të këqija, por disa edhe mund t’u ngjajnë moraleve të mira, por normalisht ato nuk janë pasojë e arsyes apo e gjykimit. Edhe sikur të jenë me ndonjë farë qëllimi, prapëseprapë ato nuk mund të quhen morale, pasi kanë ndikimin e tepërt të instinkteve. Ana mbizotëruese konsiderohet e besueshme.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp