A ndalon feja të therësh a të mbytësh kafshët? - Filozofia e mësimeve të Islamit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Pohimi dhe argumenti duhet të jenë nga Libri i Shenjtë
 2. PYETJA I – Cilat janë tri gjendjet e njeriut?
 3. Viti dyzet i jetës suaj mund të jetë shumë i bekuar
 4. Shpirti është krijesë
 5. Zhvillimi gradual i njeriut
 6. Kuptimi i vërtetë i Islamit
 7. Dallimi mes gjendjeve instinktive dhe morale
 8. Përgënjeshtrimi i doktrinës që ndalon therjen a mbytjen e kafshëve
 9. Tri stadet e reformimit
 10. Ardhja e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. në kohën më të nevojshme të reformimit
 11. Gjendjet instinktive, nëse mbahen në ekuilibër, shndërrohen në morale
 12. Moralet e vërteta
 13. Reformimi i parë – gjendjet natyrore
 14. Ndalimi i mishit të derrit
 15. Gjendjet morale të njeriut
 16. Moralet që aftësojnë njeriun për të hequr dorë nga mëkatet
 17. Pesë ilaçe për të qenë i dëlirë
 18. Moralet lidhur me mirëbërësinë
 19. Trimëria e vërtetë
 20. Vërtetësia
 21. Durimi
 22. Dhembshuria
 23. Kërkimi i një qenieje më të lartë
 24. Arsyeja pse Profeti i Shenjtë s.a.v.s. u shfaq në Arabi
 25. Mirësia e Kuranit Famëlartë ndaj botës
 26. Argumente për ekzistencën e Zotit të Madhërishëm
 27. Cilësitë e Zotit të Madhërishëm
 28. Gjendjet shpirtërore
 29. Një lutje e bukur
 30. Kuptimi i pijeve me kamfur dhe xhenxhefil
 31. Mjeti për të krijuar lidhje të përsosur shpirtërore me Zotin e Madhërishëm
 32. PYETJA II – Çfarë ndodh me njeriun pas vdekjes?
 33. PYETJA III – Cilat janë qëllimet e jetës së kësaj bote dhe si mund të arrihen ato?
 34. PYETJA IV – Cili është zbatimi praktik i Sheriatit në këtë jetë dhe pas kësaj jete?
 35. Urtësia e betimeve të Allahut në gjëra të ndryshme
 36. PYETJA V – Cilat janë mjetet për të arritur dijen dhe njohjen ndaj Zotit?
 37. Natyra e ndërgjegjes njerëzore
 38. Çfarë është shpallja Hyjnore?
 39. Folësi është i nderuar me komunikimin dhe shpalljen Hyjnore
 40. Shpallja e Zotit të Madhërishëm është mjeti për të arritur dijen e përsosur
 41. Dy periudha të jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Qëllimi i luftërave të Profetit Muhammed s.a.v.s.
Related Contents from Topics
pergenjeshtrimi therja kafsha

Është e mundur që njeriu të bëhet aq i mëshirshëm, saqë të mos dëshirojë të mbysë as mikrobet që mund t’i kenë prekur trupin, të jetë aq ekstrem në pikëpamjen e tij për të mbrojtur kafshët, sa të mos mbysë as morrat që gjenden në kokën e tij, ose të mos ketë dëshirë të luftojë as bakteret që i rriten në bark, në zorrë apo në tru. Madje, unë besoj që dikush mund ta zgjerojë mëshirën e tij deri në shkallën sa të heqë dorë edhe nga konsumimi i mjaltit, duke menduar se ai bëhet nga mundimi e harxhimi i shumë jetëve dhe që mblidhet duke dëbuar bletët e shkreta nga hojet e tyre.

Unë mund të besoj që dikush mund të heqë dorë edhe nga përdorimi i myshkut, duke menduar se ai është pjesë e trupit të drerit dhe merret duke e mbytur atë dhe duke i ndarë këlyshët e shkretë nga prindi. Po ashtu, unë nuk e mohoj edhe mundësinë që dikush të heqë dorë nga përdorimi i margaritarëve apo i mëndafshit, duke menduar se këto të dyja nxirren pas mbytjes së dy krimbave të shkretë.

Unë gjithashtu mund të besoj që dikush edhe duke vuajtur nga dhimbjet, mund të refuzojë të përdorë shushunja, që të mos shohë ngordhjen e tyre. Madje, dikush le të mos e besojë, por unë e besoj që një njeri mund ta zgjerojë mëshirën e tij aq shumë sa të heqë dorë edhe nga uji, duke kujtuar se kështu shkakton mbytjen e shumë mikroorganizmave që mund të jenë në ujë.

Pra, unë mund të pranoj që të gjitha këto raste mund të ndodhin, por unë kurrsesi nuk mund të pranoj se këto gjendje instinktive të mund të quhen gjendje morale, ose se vetëm nga këto veprime, të mund të pastrohen ndyrësitë e brendshme shpirtërore të njeriut, të cilat janë pengesa për të arritur Zotin. Unë kurrsesi nuk mund të pranoj që kjo butësi e kjo mëshirë, që disa kafshë e shpendë mund ta kenë edhe më shumë, të jenë mjete për njeriun për të arritur shkallën më të lartë të përsosurisë së tij. Përkundrazi, sipas meje, kjo është luftë kundër ligjit të natyrës, kundër pëlqimit të Zotit dhe është refuzim i bekimeve që Zoti na dhuroi.

Spiritualiteti mund të arrihet vetëm kur çdo virtyt përdoret në kohën e në vendin e duhur dhe pastaj, kur ndiqen rrugët e Zotit me besnikëri të plotë, derisa njeriu të bëhet plotësisht i Tij. Shenja e atij që bëhet i Zotit është fakti se assesi ai nuk mund të jetojë pa Të. Njohësi i Zotit është si një peshk, që është therur nga dora e Zotit dhe uji i tij është dashuria e Zotit.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp