Liria fetare, trimëria, dashuria për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe mbajtja e premtimit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e botuesit
 2. Ku dallojnë profetët nga filozofët?
 3. Arabia gjatë kohës së lindjes së Profetit Muhammed s.a.
 4. Lindja e Profetit Muhamed s.a.
 5. Martesa e Profetit me Hatixhen r.a.
 6. Shpella Hira dhe shpallja e parë e Kuranit
 7. Grupi i parë i besimtarëve
 8. Dhuna e mekasve ndaj muslimanëve
 9. Torturat ndaj Profetit Muhammed s.a.v.s.
 10. Mesazhi i Islamit
 11. Mërgimi në Abisini
 12. Ankesa e mohuesve tek Ebu Talibi dhe vendosmëria e Profetit s.a.v.s.
 13. Pranimi i Islamit nga Omeri r.a.
 14. Bojkotimi ndaj muslimanëve dhe vdekja e Hatixhes dhe e Ebu Talibit
 15. Udhëtimi i Profetit Muhamed s.a.v.s. drejt Taifit
 16. Zhvillime të rëndësishme dhe takime me medinasit përpara Hixhretit
 17. Hixhreti i Profetit s.a.v.s. nga Meka drejt Medinës
 18. Ardhja e Profetit Muhammed s.a.v.s. në Medinë
 19. Medinasit pranojnë Islamin, mekasit tërbohen
 20. Vëllazëria midis ensarëve dhe muhaxhirëve dhe marrëveshja me hebrenjtë
 21. Rifillimi i dhunës nga mekasit dhe masat mbrojtëse nga Profeti Muhammed s.a.v.s.
 22. Themelimi i qeverisë islame në Medinë
 23. Beteja e Bedrit – shkaqet dhe rezultatet
 24. Beteja e Uhudit
 25. Urdhri për ndalimin e pirjes së alkoolit dhe ndikimi i tij i jashtëzakonshëm
 26. Intrigat e fiseve mohuese pas betejës së Uhudit
 27. Beteja e Hendekut, mësymje kundër Medinës nga e gjithë Arabia
 28. Ndëshkimi i Benu Kurejdhëve për pabesinë e tyre
 29. Fillimi i triumfit të muslimanëve
 30. Mësimi i judaizmit, i krishterimit dhe i Islamit lidhur me luftën – Përqasje
 31. Sulmet pas betejës së Hendekut
 32. Marrëveshja e Hudejbijes
 33. Letrat drejt mbretërve
 34. Rrethimi i kështjellës së Khejberit dhe tri ngjarje të çuditshme
 35. Tavafi rreth Qabes, martesa e Profetit pas tavafit dhe një histori dashurie
 36. Beteja e Mu’tes
 37. Çlirimi i Mekës – Triumfi mbi Mekën
 38. Beteja e Hunejnit
 39. Pas çlirimit të Mekës dhe betejës së Hunejnit
 40. Beteja e Tebukut
 41. Haxhi i lamtumirës dhe një fjalim i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Vdekja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 43. Gjendja e sahabëve në kohën e vdekjes së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 44. PJESA II – Karakteri i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 45. Pastërtia e jashtme dhe e brendshme e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 46. Thjeshtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 47. Dashuria dhe adhurimi i Profetit ndaj Zotit
 48. Mbështetja te Zoti i Lartësuar
 49. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj njerëzve
 50. Virtytet e larta të Profetit s.a.v.s.
 51. Vetëpërmbajtja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 52. Drejtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 53. Kujdesi për të varfrit dhe respektimi i ndjenjave të tyre
 54. Mbrojtja e pasurive të të varfërve
 55. Mirësjellja e tij ndaj skllevërve dhe shërbëtorëve
 56. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj grave
 57. Praktika e Profetit s.a.v.s. në lidhje me të vdekurit
 58. Mirësjellja e tij ndaj fqinjëve
 59. Mirësjellja me prindërit dhe me të afërmit e tjerë
 60. Shoqëria e mirë dhe kujdesi për besimin e shokëve
 61. Mbulimi i gabimeve të të tjerëve
 62. Durimi, anashkalimi, bashkëpunimi
 63. Vërtetësia tek Profeti Muhammed s.a.v.s.
 64. Urrejtja për spiunazhin, mashtrimin dhe zhgënjimin
 65. Mëshira ndaj kafshëve
 66. Liria fetare, trimëria, dashuria për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe mbajtja e premtimit
Related Contents from Topics

Liria fetare, trimëria, dashuria për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe mbajtja e premtimit

Kalifi i Dytë i Mesihut të Premtuar r.a.
Jeta

Liria fetare

Profeti Muhammed s.a.v.s. i jepte rëndësi të madhe lirisë fetare dhe edhe vetë jepte shembullin më të mirë për të. Një fis i krishterë nga Jemeni kishte ardhur një herë për të biseduar me Profetin s.a.v.s. për fenë. Në takim morën pjesë edhe priftërinjtë e tyre të mëdhenj. Biseda nisi në xhami dhe u zgjat paksa. Prifti i fisit tha se atyre u kishte ardhur koha e faljes, andaj i kërkoi leje Profetit s.a.v.s. që të dilnin jashtë xhamisë për t’u falur. Profeti s.a.v.s. tha: “Nuk keni nevojë të shkoni jashtë xhamisë. Mund të falni edhe këtu brenda. Tek e fundit edhe xhamia jonë është ndërtuar për përmendjen e Zotit”.[1]

Trimëria

U përmendën shumë ngjarje rreth trimërisë së Profetit s.a.v.s. në biografinë e tij. Këtu do të shkruaj edhe një ngjarje tjetër. Në Medinë, kur u përhap lajmi që Perandoria Romake po dërgonte një ushtri gjigante për ta sulmuar Medinën, atëherë muslimanët, në veçanti, bënin kujdes gjatë natës dhe rrinin zgjuar. Një ditë u dëgjua një zhurmë që vinte nga jashtë, nga drejtimi i pyllit. Sahabët r.a. menjëherë dolën nga shtëpitë e tyre dhe filluan të vraponin ca andej e ca këtej. Disa prej tyre u mblodhën në xhami dhe prisnin të Dërguarin e Allahut s.a.v.s. që të vinte e t’u jepte ndonjë urdhër për ta larguar rrezikun. Ndërsa po qëndronin atje dhe po prisnin që Profeti s.a.v.s. të dilte nga shtëpia e tij, dëshmuan diçka tjetër. Panë që ai po vinte nga jashtë, i vetëm dhe i hipur në kalë. Morën vesh që Profeti s.a.v.s., porsa e kishte dëgjuar zhurmën, i kishte hipur kalit dhe kishte dalë jashtë për të survejuar në mos kishte ndonjë rrezik. Ai nuk priti aspak që sahabët r.a. të mblidheshin e të shkonte bashkë me ta, por i vetëm doli jashtë për të parë se çfarë kishte ndodhur dhe kur ishte kthyer, i qetësoi sahabët r.a. që s’kishte asnjë rrezik dhe se ata të shkonin në shtëpi e të flinin rehat.[2]

Dashuria ndaj atyre që janë të dobët mendërisht

Profeti Muhammed s.a.v.s. sillej me shumë dashuri e butësi me ata që nuk gëzonin mendje të shëndoshë. Një herë, një fshatar, që sapo ishte bërë musliman, ishte ulur në xhami. Ndërkohë, ai ndjeu nevojën e vogël. U çua dhe shkoi në një cep të xhamisë dhe filloi të urinonte. Sahabët r.a. sakaq zunë ta ndalonin, por Profeti s.a.v.s. i ndaloi dhe tha që kështu ai do të pësonte ndonjë dëm dhe tha që kur të mbaronte urinimin, ta pastronin vendin me ujë.[3]

Mbajtja e premtimit

Në ngjarjen që vijon shihet se sa shumë kujdesej Profeti s.a.v.s. për mbajtjen e premtimit. Një herë, i kishte ardhur atasheu i një shteti për të dhënë një mesazh. Pasi qëndroi disa ditë në shoqërinë e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s., ai u bind për vërtetësinë e Islamit dhe i kërkoi: “O i Dërguari i Allahut, tashmë jam bërë musliman nga zemra dhe dua të shfaq islamin tim”. Profeti Muhammed s.a.v.s. nuk e lejoi dhe tha që për sa kohë ai ishte përfaqësues i shtetit të tij, duhet të kthehej në të njëjtën gjendje. E, nëse prapë do të ndiente dashuri ndaj Islamit, të vinte sërish për ta përqafuar Islamin.[4]

Tema e jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s. nuk është e tillë sa mund të përfundojë në kaq pak faqe, ose që mund të trajtohet vetëm në disa aspekte. Nuk mund ta shtjelloj më shumë këtë, ngaqë ky libër nuk është mirëfilli biografi e Profetit s.a.v.s., por është një hyrje për komentimin e Kuranit Famëlartë. Prandaj, më lejoni të mjaftohem me kaq.


[1]  Zerkani, vëll IV, f. 41.

[2]  Buhariu, Bab esh-shuxha’a fil-herb.

[3] Buhariu, Kitabul-vudu, bab terkin-Nebiji s.a.v.s. uen-nas; Buhariu, Kitabul-edeb, bab keulin-Nebji s.a.v.s. jessiru.

[4] Ebu Daudi, Kitabul-xhihad, bab fil-imami lijetexhin bihi fil-uhud.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp