Themelimi i qeverisë islame në Medinë
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e botuesit
 2. Ku dallojnë profetët nga filozofët?
 3. Arabia gjatë kohës së lindjes së Profetit Muhammed s.a.
 4. Lindja e Profetit Muhamed s.a.
 5. Martesa e Profetit me Hatixhen r.a.
 6. Shpella Hira dhe shpallja e parë e Kuranit
 7. Grupi i parë i besimtarëve
 8. Dhuna e mekasve ndaj muslimanëve
 9. Torturat ndaj Profetit Muhammed s.a.v.s.
 10. Mesazhi i Islamit
 11. Mërgimi në Abisini
 12. Ankesa e mohuesve tek Ebu Talibi dhe vendosmëria e Profetit s.a.v.s.
 13. Pranimi i Islamit nga Omeri r.a.
 14. Bojkotimi ndaj muslimanëve dhe vdekja e Hatixhes dhe e Ebu Talibit
 15. Udhëtimi i Profetit Muhamed s.a.v.s. drejt Taifit
 16. Zhvillime të rëndësishme dhe takime me medinasit përpara Hixhretit
 17. Hixhreti i Profetit s.a.v.s. nga Meka drejt Medinës
 18. Ardhja e Profetit Muhammed s.a.v.s. në Medinë
 19. Medinasit pranojnë Islamin, mekasit tërbohen
 20. Vëllazëria midis ensarëve dhe muhaxhirëve dhe marrëveshja me hebrenjtë
 21. Rifillimi i dhunës nga mekasit dhe masat mbrojtëse nga Profeti Muhammed s.a.v.s.
 22. Themelimi i qeverisë islame në Medinë
 23. Beteja e Bedrit – shkaqet dhe rezultatet
 24. Beteja e Uhudit
 25. Urdhri për ndalimin e pirjes së alkoolit dhe ndikimi i tij i jashtëzakonshëm
 26. Intrigat e fiseve mohuese pas betejës së Uhudit
 27. Beteja e Hendekut, mësymje kundër Medinës nga e gjithë Arabia
 28. Ndëshkimi i Benu Kurejdhëve për pabesinë e tyre
 29. Fillimi i triumfit të muslimanëve
 30. Mësimi i judaizmit, i krishterimit dhe i Islamit lidhur me luftën – Përqasje
 31. Sulmet pas betejës së Hendekut
 32. Marrëveshja e Hudejbijes
 33. Letrat drejt mbretërve
 34. Rrethimi i kështjellës së Khejberit dhe tri ngjarje të çuditshme
 35. Tavafi rreth Qabes, martesa e Profetit pas tavafit dhe një histori dashurie
 36. Beteja e Mu’tes
 37. Çlirimi i Mekës – Triumfi mbi Mekën
 38. Beteja e Hunejnit
 39. Pas çlirimit të Mekës dhe betejës së Hunejnit
 40. Beteja e Tebukut
 41. Haxhi i lamtumirës dhe një fjalim i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Vdekja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 43. Gjendja e sahabëve në kohën e vdekjes së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 44. PJESA II – Karakteri i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 45. Pastërtia e jashtme dhe e brendshme e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 46. Thjeshtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 47. Dashuria dhe adhurimi i Profetit ndaj Zotit
 48. Mbështetja te Zoti i Lartësuar
 49. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj njerëzve
 50. Virtytet e larta të Profetit s.a.v.s.
 51. Vetëpërmbajtja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 52. Drejtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 53. Kujdesi për të varfrit dhe respektimi i ndjenjave të tyre
 54. Mbrojtja e pasurive të të varfërve
 55. Mirësjellja e tij ndaj skllevërve dhe shërbëtorëve
 56. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj grave
 57. Praktika e Profetit s.a.v.s. në lidhje me të vdekurit
 58. Mirësjellja e tij ndaj fqinjëve
 59. Mirësjellja me prindërit dhe me të afërmit e tjerë
 60. Shoqëria e mirë dhe kujdesi për besimin e shokëve
 61. Mbulimi i gabimeve të të tjerëve
 62. Durimi, anashkalimi, bashkëpunimi
 63. Vërtetësia tek Profeti Muhammed s.a.v.s.
 64. Urrejtja për spiunazhin, mashtrimin dhe zhgënjimin
 65. Mëshira ndaj kafshëve
 66. Liria fetare, trimëria, dashuria për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe mbajtja e premtimit
ligji

Profeti Muhammed s.a.v.s. gjersa përpiqej të njihte terrenin e jashtëm, nuk ishte i pavëmendshëm ndaj reformimit të brendshëm. U përmend pak më lart që shumica e idhujtarëve të Medinës e kishin pranuar Islamin me sinqeritet, kurse disa të tjerë me hipokrizi. Për këtë arsye, Profeti s.a.v.s. u mor me vendosjen e sistemit të qeverisjes që mëson Islami.

Vendosen për herë të parë ligje administrative dhe rregulla urbanistike

Më përpara, arabët merrnin të drejtat e tyre sipas traditës së tyre, në mënyrë individuale, me dhunë. Tani ishin caktuar gjykatës (kadi), pa vendimet e të cilëve, asnjëri nuk mund të merrte të drejtën e tij. Më përpara medinasit nuk kishin fare vëmendje për të fituar dije. Tani, me ardhjen e Profetit s.a.v.s., u vendos sistemi që, të shkolluarit të mësojnë të pashkolluarit. Dhuna, armiqësia dhe padrejtësia u ndaluan. U dhanë të drejtat grave.

Sipas Sheriatit, të gjithë të pasurve iu vu një taksë që do të përdorej për mirëqenien e të varfërve dhe për zhvillimin e sektorëve të tjerë të qytetit. U mbrojtën të drejtat e punëtorëve. U vendos sistemi për arsimin e të pastrehëve. U vendos ligji për të dokumentuar çdo marrëveshje financiare. U ndalua rreptësisht dhuna ndaj skllevërve. Rëndësi e veçantë iu dha pastërtisë dhe rregullave të shëndetësisë. Filloi regjistrimi i popullsisë. U dekretuan vendime për zgjerimin e rrugëve e rrugicave. Me pak fjalë, erdhën në jetë të gjitha normat shoqërore dhe qytetare, u morën masa që garantonin praktikumin e këtyre rregullave dhe Arabia, për herë të parë, u njoh me rregullat e një shoqërie të sistemuar e të civilizuar.

Profeti s.a.v.s. po u paraqiste arabëve një kod, që do t’u sillte nder, dinjitet, paqe dhe zhvillim, jo vetëm në atë kohë, por përjetësisht, dhe jo vetëm atyre, por edhe popujve të tjerë të botës. Ndërkohë në anën tjetër, tanimë në mënyrë të mirëfilltë, njerëzit e Mekës ishin të angazhuar në nisjen e një lufte kundër Islamit, përpjekje kjo që do t’i pararendte betejës së Bedrit.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp