Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj njerëzve
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e botuesit
 2. Ku dallojnë profetët nga filozofët?
 3. Arabia gjatë kohës së lindjes së Profetit Muhammed s.a.
 4. Lindja e Profetit Muhamed s.a.
 5. Martesa e Profetit me Hatixhen r.a.
 6. Shpella Hira dhe shpallja e parë e Kuranit
 7. Grupi i parë i besimtarëve
 8. Dhuna e mekasve ndaj muslimanëve
 9. Torturat ndaj Profetit Muhammed s.a.v.s.
 10. Mesazhi i Islamit
 11. Mërgimi në Abisini
 12. Ankesa e mohuesve tek Ebu Talibi dhe vendosmëria e Profetit s.a.v.s.
 13. Pranimi i Islamit nga Omeri r.a.
 14. Bojkotimi ndaj muslimanëve dhe vdekja e Hatixhes dhe e Ebu Talibit
 15. Udhëtimi i Profetit Muhamed s.a.v.s. drejt Taifit
 16. Zhvillime të rëndësishme dhe takime me medinasit përpara Hixhretit
 17. Hixhreti i Profetit s.a.v.s. nga Meka drejt Medinës
 18. Ardhja e Profetit Muhammed s.a.v.s. në Medinë
 19. Medinasit pranojnë Islamin, mekasit tërbohen
 20. Vëllazëria midis ensarëve dhe muhaxhirëve dhe marrëveshja me hebrenjtë
 21. Rifillimi i dhunës nga mekasit dhe masat mbrojtëse nga Profeti Muhammed s.a.v.s.
 22. Themelimi i qeverisë islame në Medinë
 23. Beteja e Bedrit – shkaqet dhe rezultatet
 24. Beteja e Uhudit
 25. Urdhri për ndalimin e pirjes së alkoolit dhe ndikimi i tij i jashtëzakonshëm
 26. Intrigat e fiseve mohuese pas betejës së Uhudit
 27. Beteja e Hendekut, mësymje kundër Medinës nga e gjithë Arabia
 28. Ndëshkimi i Benu Kurejdhëve për pabesinë e tyre
 29. Fillimi i triumfit të muslimanëve
 30. Mësimi i judaizmit, i krishterimit dhe i Islamit lidhur me luftën – Përqasje
 31. Sulmet pas betejës së Hendekut
 32. Marrëveshja e Hudejbijes
 33. Letrat drejt mbretërve
 34. Rrethimi i kështjellës së Khejberit dhe tri ngjarje të çuditshme
 35. Tavafi rreth Qabes, martesa e Profetit pas tavafit dhe një histori dashurie
 36. Beteja e Mu’tes
 37. Çlirimi i Mekës – Triumfi mbi Mekën
 38. Beteja e Hunejnit
 39. Pas çlirimit të Mekës dhe betejës së Hunejnit
 40. Beteja e Tebukut
 41. Haxhi i lamtumirës dhe një fjalim i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Vdekja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 43. Gjendja e sahabëve në kohën e vdekjes së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 44. PJESA II – Karakteri i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 45. Pastërtia e jashtme dhe e brendshme e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 46. Thjeshtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 47. Dashuria dhe adhurimi i Profetit ndaj Zotit
 48. Mbështetja te Zoti i Lartësuar
 49. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj njerëzve
 50. Virtytet e larta të Profetit s.a.v.s.
 51. Vetëpërmbajtja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 52. Drejtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 53. Kujdesi për të varfrit dhe respektimi i ndjenjave të tyre
 54. Mbrojtja e pasurive të të varfërve
 55. Mirësjellja e tij ndaj skllevërve dhe shërbëtorëve
 56. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj grave
 57. Praktika e Profetit s.a.v.s. në lidhje me të vdekurit
 58. Mirësjellja e tij ndaj fqinjëve
 59. Mirësjellja me prindërit dhe me të afërmit e tjerë
 60. Shoqëria e mirë dhe kujdesi për besimin e shokëve
 61. Mbulimi i gabimeve të të tjerëve
 62. Durimi, anashkalimi, bashkëpunimi
 63. Vërtetësia tek Profeti Muhammed s.a.v.s.
 64. Urrejtja për spiunazhin, mashtrimin dhe zhgënjimin
 65. Mëshira ndaj kafshëve
 66. Liria fetare, trimëria, dashuria për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe mbajtja e premtimit
Related Contents from Topics
kujdesi shoqeria

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ishte shumë i kujdesshëm në sjelljen sa më të butë dhe të drejtë ndaj bashkëshorteve. Nganjëherë gratë e tij tregoheshin edhe të rrepta, por ai vetëm me buzëqeshje i anashkalonte. Ajshes r.a. i kishte thënë një ditë: “O Ajshe, unë e kuptoj kur mbetesh e pakënaqur me mua”. “Si e kupton?”, e pyeti ajo. Profeti s.a.v.s. i tha:

“Kur je e gëzuar me mua dhe nëse qëllon ndonjë rast kur dëshiron të betohesh, thua – pasha Zotin e Muhammedit – e kur je e pakënaqur, thua – pasha Zotin e Ibrahimit”.

Ajshja r.a. zuri të qeshte nga kjo vërejtje dhe e pohoi që Profeti s.a.v.s. kishte të drejtë.[1]

Hatixhja r.a. ishte bashkëshortja e parë e Profetit s.a.v.s., e cila kishte bërë sakrifica nga më të mëdhatë për hir të tij. Pas vdekjes së saj, gra të tjera, më të reja, u martuan me të, megjithatë, ai nuk mundi ta harronte lidhjen me Hatixhen r.a. Sa herë që vinin shoqet e saj në shtëpi, ai çohej në këmbë për t’i mirëpritur.[2] Nëse para tij i vinte ndonjë gjë e bërë prej Hatixhes r.a., sytë i mbusheshin me lot.

Në betejën e Bedrit, ndër të burgosurit erdhi edhe një dhëndër i Profetit s.a.v.s., i cili s’kishte para për të shpaguar për lirimin e tij. E shoqja, domethënë, Zejnebja, e bija e Profetit s.a.v.s., kur pa që bashkëshorti nuk kishte asnjë gjë, dërgoi në Medinë varësen e së ëmës, të vetmin kujtim të saj, si shpagim për lirimin e bashkëshortit. Kur ia sollën varësen para Profetit s.a.v.s., ai e njohu menjëherë dhe sytë iu mbushën me lot. U tha sahabëve që ishte i vetëdijshëm se varësja ishte e Zejnebes, së cilës i kishte mbetur kujtimi i fundit i së ëmës dhe ngaqë s’mund t’u jepte urdhër në këtë çështje, i rekomandoi sahabët e tij që vajzës t’ia kthenin kujtimin e fundit të nënës së saj. Sahabët thanë “O i Dërguari i Allahut, çfarë tjetër mund të na japë më shumë kënaqësi se kjo!”, dhe varësen ia kthyen Zejnebes r.a..[3]

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ishte aq shumë i ndikuar nga sakrificat e Hatixhes r.a. saqë shpesh ua përmendte mirësitë e saj bashkëshorteve të tjera. Kështu një ditë, i kishte përmendur Ajshes r.a. një mirësi të tillë. Asaj i mbeti qejfi dhe tha

“O i Dërguari i Allahut, mos e kujtoni më atë plakë. Zoti i Lartësuar tashmë ju ka dhënë gratë më të reja e më të bukura sesa ajo”.

Profeti s.a.v.s. u prek thellë nga kjo dhe tha:

“Oj Ajshe, nuk e ke idenë se si më ka shërbyer Hatixhja mua!”.[4]


[1]  Muslimi, Kitabul-fedail, bab fedaili Ajshja.
[2]  Muslimi, Kitabul-fedail, bab min fedaili Khetixha.
[3]  Es-siratul-Halabija, vëll. II, Egjipt, 1935, f. 205.
[4]  Buhariu, Kitabul-menakib, bab tezuixhin-Nebiji s.a..

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp