Sa Haxhe dhe Umra bëri Profeti Muhammed s.a.v.s.?
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
kabe Haxhi umra

Në Sahihun e Imam Buhariut ka një hadith. Rrëfimtari thotë:

Pyeta Hazret Enesin r.a. se sa Umra bëri i Dërguari i Allahut s.a.v.s.?

-“Katër”, m’u përgjigj ai, “Umranë e Hudejbijes që bëri në muajin dhilkade”.

Edhe pse praktikisht nuk ishte kryer, kjo njihet si Umra sepse Profeti s.a.v.s. dhe sahabët e bënë kurbanin dhe u qethën atje ku u detyruan të ndaleshin. Prandaj, disa njerëz edhe këtë e numërojnë si Umra. Pra, aty u bë marrveshja e Hudejbijes dhe Profeti s.a.v.s. nuk hyri dot në Mekë. Më pas, Hazret Enesi r.a. vijon:

“Umren e dytë e bëri në vitin tjetër po në muajin dhilkade. Umren e tretë që Profeti s.a.v.s bëri ishte ajo e Xhe’ranasë, kur shpërndau edhe plaçkat e luftës, mendoj se ishin të betejës së Hunejnit”.

Rrëfimtari e pyeti:

-“Sa Haxhe bëri Profeti s.a.v.s.?”

“Një”, iu përgjigj ai.

Dhe (në hadithin e radhës) përmendet që edhe gjatë Haxhit ai kishte bërë një Umra.

(Sahihu i Imam Buhariut, Kitabul-‘Umrah, nr. i hadithit 1778 dhe 1779)

Kështu disa njerëz numërojnë 4 Umra të Profetit Muhammed s.a.v.s. dhe disa të tjerë numërojnë veç 2.

(Marrë nga hutbja e Hazret Kalifit të Pestë të Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht, të mbajtur më 15 shkurt 2019)

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp