Katër Halifët e Drejtë dhe pozita e tyre e lartë
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Katër Halifët e Drejtë dhe pozita e tyre e lartë

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Hazret Ebu Bekri, Hazret Omeri Hazret Uthmani dhe Hazret Aliu r.a. ishin Kalifë të Drejtë të Profetit Muhammed a.s.. Po kështu, Imam Husejni ishte në rrugën e drejtë dhe ai që luftoi kundër tij ishte i padrejtë.

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 28-08-2020.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp