Burra të shkëlqyer - jeta e sahabëve të Profetit a.s
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Burra të shkëlqyer – jeta e sahabëve të Profetit a.s

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Ngjarje tejet emocionuese të sahabëve të Profetit Muhammed s.a.v.s. si:

  1. Hazret Ebu Ubejde ibn el-Xherrah r.a.
  2. Hazret Abbas ibn Abdul-Mutalibi r.a., xhaxhai i Profetit s.a.v.s.
  3. Hazret Xhafer ibn Ebi Talibi r.a.
  4. Hazret Mus’ab ibn Umejri r.a.
  5. Hazret Sa’ad ibn Rebi’u r.a.
  6. Hazret Usejd ibn Hudajri r.a.
  7. Hazret Ubej ibn Ka’abi r.a.
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp