Shokët e Profetit Muhammed a.s. - Përmendja e 11 sahabëve të Profetit a.s.
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Shokët e Profetit Muhammed a.s.

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 19-07-2019.

Në vazhdë të fjalimeve të tij për jetën e sahabëve të Profetit s.a.v.s. që morën pjesë në Betejën e Bedrit, në këtë hutbe ai përmendi sahabët si vijon:

 1. Hazret ‘Amir bin Selma r.a.
 2. Hazret ‘Abdullah bin Surakah r.a.
 3. Hazret Malik bin Ebu Khauli r.a.
 4. Hazret Vakid ibn ‘Abdullah r.a.
 5. Hazret Nasr bin Harith r.a.
 6. Hazret Malik bin ‘Amr r.a.
 7. Hazret Nu’man bin Asr r.a.
 8. Hazret ‘Uvejm bin Sa’ideh r.a.
 9. Hazret Nu’man bin Sinan r.a.
 10. Hazret ‘Antereh Meula Sulejm r.a.
 11. Hazret Nu’man bin ‘Abdu ‘Amr r.a.
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp