Sahabët e Profetit Muhamed a.s. - Hutbja e së xhumasë në gjuhën shqipe
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Sahabët e Profetit Muhamed a.s.

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 26-07-2019.

Në vazhdë të fjalimeve të tij për jetën e sahabëve të Profetit s.a.v.s. që morën pjesë në Betejën e Bedrit, në këtë hutbe ai përmendi sahabët si vijon:

 1. Hazret Mudhahir bin Rafi’ r.a.
 2. Hazret Malik bin Kudame r.a.
 3. Hazret Khurejm bin Fatik r.a.
 4. Hazret Mu’mir bin Harith r.a.
 5. Hazret Zuhejr bin Rafi’ r.a.
 6. Hazret ‘Amr bin Ijjas r.a.
 7. Hazret Mudlixh bin ‘Amr r.a.
 8. Hazret ‘Abdullah bin Suhejl r.a.
 9. Hazret Jezid bin Harith r.a.
 10. Hazret ‘Umejr bin Hamam r.a.
 11. Hazret Hamid Ensari r.a.
 12. Hazret ‘Amr bin Mu’adh bin Nu’man Uthejrijjeh r.a.
 13. Hazret Mes’ud bin Rebi’ah bin ‘Amr r.a.
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp