Shokët e Profetit a.s. në Betejën e Bedrit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Shokët e Profetit a.s. në Betejën e Bedrit

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 03-05-2019.

Sahabët që u përmend në këtë hutbe, janë:

  1. Hazret ‘Ubejd ibn ebu ‘Ubejd Ensari Muhsi r.a.
  2. Hazret ‘Abdullah bin Nu’man bin Beldemeh r.a.
  3. Hazret ‘Abdullah bin ‘Umejr r.a.
  4. Hazret ‘Amr bin Harith r.a.
  5. Hazret ‘Abdullah bin Ka’ab r.a.
  6. Hazret ‘Abdullah bin Kajs r.a.
  7. Hazret Seleme bin Eslem r.a.
  8. Hazret ‘Ukba bin ‘Uthman r.a.
  9. Hazret ‘Abdullah bin Sehl r.a.
  10. Hazret ‘Utbe bin Rebi’a r.a.
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp