Ashere mubesh-shere - Dhjetë të përgëzuarit me Xhenet - Lexoni jetën e tyre
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Ashere mubesh-shere

Ashere mubesh-shere, عشرہ مبشرہ do të thotë Dhjetë të përgëzuarit me Xhenet, janë 10 sahabë të cilëve Profeti Muhammed s.a.v.s., që gjatë jetës së tyre u dha lajmin e mirë se janë banorë të xhenetit. Në këtë link do të gjeni jetëshkrimin e kësaj dhjetëshe të përgëzuar me xhenet nga referenca autentike të historisë Islame. Këta dhjetë sahabë fatlumë ishin:
1) Hazret Ebu Bekr es-Siddik r.a.
2) Hazret ‘Umer ibn Hattab r.a.
3) Hazret ‘Uthman ibn ‘Affan r.a.
4) Hazret ‘Ali ibn ebi Talib r.a.
5) Hazret Talha ibn ‘Ubejdullah r.a.
6) Hazret Zubejr ibnul-‘Avvam r.a.
7) Hazret ‘Abdurrahman ibn ‘Auf r.a.
8) Hazret Sa’d ibn ebi Vekkas r.a.
9) Hazret Sa’id ibn Zejd r.a.
10) Hazret Ebu ‘Ubejde ibnul-Xherrah r.a.

Alban Zeqiraj

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp