Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Të ngjashme rreth kësaj teme

Sahabët e Muhamedit s.a.v.s.

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Përmendja e pesë prej sahabëve të Profetit Muhammed s.a.v.s.:

  1. Hazret Khalid bin Kajs r.a.
  2. Hazret Harith bin Hazma r.a.
  3. Hazret Khunejs bin Hudhafe r.a.
  4. Hazret Harith bin Nu’man r.a.
  5. Hazret Beshir bin Sa’d r.a.