Sahabët e Muhamedit a.s. - 5 prej sahabëve të betejes së Bedrit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Sahabët e Muhamedit s.a.v.s.

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Përmendja e pesë prej sahabëve të Profetit Muhammed s.a.v.s.:

  1. Hazret Khalid bin Kajs r.a.
  2. Hazret Harith bin Hazma r.a.
  3. Hazret Khunejs bin Hudhafe r.a.
  4. Hazret Harith bin Nu’man r.a.
  5. Hazret Beshir bin Sa’d r.a.

 

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp