Sahabët e Profetit Muhammed s.a.v.s.
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Sahabët e Profetit Muhammed s.a.v.s.

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 01-03-2019.

Në këtë hutbe, Hazret Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht përmendi 24 sahabë të Profetit s.a.v.s., në vazhdë të përmendjes së sahabëve që morën pjesë në betejen e Bedrit.

1. Hazret Khavla bin Ebi Khauli
2. Hazret Rafi’ bin el-Mu‘al-la
3. Hazret Dhush-Shimalejn ‘Umejr bin ‘Abdu ‘Amr
4. Hazret Rafi’ bin Jezid
5. Hazret Dhekvan bin ‘Abdu Kajs
6. Hazret Khav-vad bin Xhubejr Ensari
7. Hazret Rebi‘a bin Aksam
8. Hazret Rafi’ bin ‘Amr el-Xhuhenij
9. Hazret Zejd bin Vedi‘a
10. Hazret Rebi‘a bin Rafi’ Ensari
11. Hazret Zejd bin Muzej-jin
12. Hazret Ijaz bin Dhuhejr
13. Hazret Rifa’ bin ‘Amr Ensari
14. Hazret Zijad bin ‘Amr
15. Hazret Salim bin ‘Umejr bin Thabit
16. Hazret Suraka bin Ka‘ab
17. Hazret Saib bin Madh‘un
18. Hazret ‘Asim bin Kajs
19. Hazret Tufejl bin Malik bin Khansa
20. Hazret Tufejl bin Nu’man
21. Hazret Dah-hak bin ‘Abdu ‘Amr
22. Hazret Dah-hak bin Haritha
23. Hazret Khal-lad bin Suvejd
24. Hazret Evs bin Khauli Ensari

Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë këta sahabë të nderuar!

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp