Amir bin Fuhejre, besnik i Profetit a.s.
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Amir bin Fuhejre, besnik i Profetit a.s.

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Hazret Amir bin Fuhejre pati mundësinë t’i shërbente Hazret Ebu Bekrit r.a. dhe më pas të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.; ishte shoqërues i Profetit s.a.v.s. gjatë hixhretit; ai për 3 ditë radazi u çoi ushqim Profetit s.a.v.s. dhe Ebu Bekrit në shpellën Theur, pra u çonte dhitë që ata t’i milnin; ishte pikërisht ai që, me urdhrin e Profetit s.a.v.s., shkroi garancinë për Surakanë; Profeti Muhammed s.a.v.s. u njoftua prej Zotit për ngjarjen se ai kishte rënë dëshmor. Shkurt, Amir bin Fuhejre ishte i tëri besnik. Allahu ia ngrittë nivelet në xhenet vazhdimisht! Amin!

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp