Lindja e Profetit Muhamed s.a.
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e botuesit
 2. Ku dallojnë profetët nga filozofët?
 3. Arabia gjatë kohës së lindjes së Profetit Muhammed s.a.
 4. Lindja e Profetit Muhamed s.a.
 5. Martesa e Profetit me Hatixhen r.a.
 6. Shpella Hira dhe shpallja e parë e Kuranit
 7. Grupi i parë i besimtarëve
 8. Dhuna e mekasve ndaj muslimanëve
 9. Torturat ndaj Profetit Muhammed s.a.v.s.
 10. Mesazhi i Islamit
 11. Mërgimi në Abisini
 12. Ankesa e mohuesve tek Ebu Talibi dhe vendosmëria e Profetit s.a.v.s.
 13. Pranimi i Islamit nga Omeri r.a.
 14. Bojkotimi ndaj muslimanëve dhe vdekja e Hatixhes dhe e Ebu Talibit
 15. Udhëtimi i Profetit Muhamed s.a.v.s. drejt Taifit
 16. Zhvillime të rëndësishme dhe takime me medinasit përpara Hixhretit
 17. Hixhreti i Profetit s.a.v.s. nga Meka drejt Medinës
 18. Ardhja e Profetit Muhammed s.a.v.s. në Medinë
 19. Medinasit pranojnë Islamin, mekasit tërbohen
 20. Vëllazëria midis ensarëve dhe muhaxhirëve dhe marrëveshja me hebrenjtë
 21. Rifillimi i dhunës nga mekasit dhe masat mbrojtëse nga Profeti Muhammed s.a.v.s.
 22. Themelimi i qeverisë islame në Medinë
 23. Beteja e Bedrit – shkaqet dhe rezultatet
 24. Beteja e Uhudit
 25. Urdhri për ndalimin e pirjes së alkoolit dhe ndikimi i tij i jashtëzakonshëm
 26. Intrigat e fiseve mohuese pas betejës së Uhudit
 27. Beteja e Hendekut, mësymje kundër Medinës nga e gjithë Arabia
 28. Ndëshkimi i Benu Kurejdhëve për pabesinë e tyre
 29. Fillimi i triumfit të muslimanëve
 30. Mësimi i judaizmit, i krishterimit dhe i Islamit lidhur me luftën – Përqasje
 31. Sulmet pas betejës së Hendekut
 32. Marrëveshja e Hudejbijes
 33. Letrat drejt mbretërve
 34. Rrethimi i kështjellës së Khejberit dhe tri ngjarje të çuditshme
 35. Tavafi rreth Qabes, martesa e Profetit pas tavafit dhe një histori dashurie
 36. Beteja e Mu’tes
 37. Çlirimi i Mekës – Triumfi mbi Mekën
 38. Beteja e Hunejnit
 39. Pas çlirimit të Mekës dhe betejës së Hunejnit
 40. Beteja e Tebukut
 41. Haxhi i lamtumirës dhe një fjalim i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 42. Vdekja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 43. Gjendja e sahabëve në kohën e vdekjes së Profetit Muhammed s.a.v.s.
 44. PJESA II – Karakteri i Profetit Muhammed s.a.v.s.
 45. Pastërtia e jashtme dhe e brendshme e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 46. Thjeshtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 47. Dashuria dhe adhurimi i Profetit ndaj Zotit
 48. Mbështetja te Zoti i Lartësuar
 49. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj njerëzve
 50. Virtytet e larta të Profetit s.a.v.s.
 51. Vetëpërmbajtja e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 52. Drejtësia e Profetit Muhammed s.a.v.s.
 53. Kujdesi për të varfrit dhe respektimi i ndjenjave të tyre
 54. Mbrojtja e pasurive të të varfërve
 55. Mirësjellja e tij ndaj skllevërve dhe shërbëtorëve
 56. Mirësjellja e Profetit s.a.v.s. ndaj grave
 57. Praktika e Profetit s.a.v.s. në lidhje me të vdekurit
 58. Mirësjellja e tij ndaj fqinjëve
 59. Mirësjellja me prindërit dhe me të afërmit e tjerë
 60. Shoqëria e mirë dhe kujdesi për besimin e shokëve
 61. Mbulimi i gabimeve të të tjerëve
 62. Durimi, anashkalimi, bashkëpunimi
 63. Vërtetësia tek Profeti Muhammed s.a.v.s.
 64. Urrejtja për spiunazhin, mashtrimin dhe zhgënjimin
 65. Mëshira ndaj kafshëve
 66. Liria fetare, trimëria, dashuria për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe mbajtja e premtimit
Related Contents from Topics
xhamia e profetit varri i profetit

Ishte kjo shoqëri, në të cilën kishte lindur Profeti Muhammed s.a.. Babai, Abdullahu, i kishte vdekur para lindjes së tij dhe më pas, për të dhe nënën e tij u kujdes gjyshi, Abdul Mutalibi. Sipas traditës arabe, Muhammedi s.a.v.s. iu dorëzua një mëndeshe, e cila jetonte në një vend që ndodhej pranë Taifit. Fëmijët e tyre, arabët ua jepnin grave fshatare, që ata të bëheshin të shëndetshëm dhe të mësonin gjuhë të pastër prej tyre.

Kur lindi Profeti Muhammed s.a.v.s.? Klikoni këtu për të mësuar për datën dhe ditën

Kur Muhammedi s.a.v.s. ishte gjashtë vjeç, i ndërroi jetë edhe e ëma, rrugës teksa po kthehej për në Mekë nga Medina, ku ajo kishte shkuar për vizitë te dajat. Ajo u varros atje ku ndërroi jetë, ndërsa fëmija u soll në Mekë nga një shërbëtore, e cila ia dorëzoi gjyshit të tij. Kur Muhammedi s.a.v.s. ishte tetë vjeç, i ndërroi jetë edhe gjyshi duke ia lënë nipin amanet djalit të tij, Ebu Talibit, pra, xhaxhait të Profetit s.a.. Muhammedi s.a.v.s. dy apo tri herë pati rastin të udhëtonte jashtë Arabisë, ndër të cilat, një herë ai udhëtoi drejt Sirisë për tregti me xhaxhanë e tij në moshën dymbëdhjetëvjeçare. Me gjasë, ky udhëtim ishte vetëm deri në qytetet juglindore të Sirisë, sepse nuk përmendet asnjë nga vendet si Jerusalemi etj. Më pas, deri në moshën e rinisë, ai qëndroi në Mekë.

Pjesëmarrja në shoqërinë Hilful-Fudul

Që nga fëmijëria, Muhammedi s.a.v.s. mendonte e meditonte. Nuk merrte pjesë në grindjet apo në sherret e të tjerëve, madje jepte kontributin e tij për t’u dhënë fund grindjeve dhe padrejtësive. Disa të rinj të Mekës, duke u shqetësuar nga grindjet ndërfisnore që ndodhnin në qytet e përreth, krijuan një shoqëri që u quajt “Hilful- Fudul”, e cila kishte marrë përsipër t’i ndihmonte të shtypurit. Muhammedi s.a.v.s. me zell të madh iu bashkua kësaj shoqërie, anëtarët e së cilës ishin betuar në emër të Zotit që:

“do të ndihmonin të shtypurit dhe do t’ua mundësonin të drejtat, deri në pikën e fundit të detit. Edhe nëse nuk arrinin ta bënin këtë, vetë me mjetet e tyre do t’i dëmshpërblinin viktimat”.[1]

Urtësia dhe mençuria e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.

Këtë betim, mbase askush nga anëtarët e tjerë nuk arriti ta përmbushte, përveç Profetit, i cili i qëndroi besnik betimit edhe pasi kishte deklaruar të ishte profet. Kundërshtari i tij kryesor ishte pikërisht Ebu Xheheli, kryetari i Mekës, i cili kishte filluar të thoshte që askush të mos bisedonte dhe të mos kishte marrëdhënie me Muhammedin (s.a.), madje ta poshtëronte atë në të gjitha mënyrat. Një ditë, erdhi një njeri në Mekë për t’i kërkuar paratë e tij Ebu Xhehelit, që ky i fundit ia kishte borxh. Ai e refuzoi dhe huadhënësi iu ankua banorëve të Mekës për të. Disa djem çapkënë, thjesht për lojë, i treguan adresën e Muhammedit s.a.v.s. duke i thënë që vetëm ai mund ta ndihmonte. Me këtë ata kishin si qëllim që Muhammedi s.a., duke mos patur guximin të ballafaqohej me kundërshtimin e mekasve në përgjithësi, dhe me atë të Ebu Xhehelit në veçanti, ose do të refuzonte ta ndihmonte atë, dhe kështu, duke e thyer besën, do të poshtërohej tek arabët, ose nëse do të shkonte për ta ndihmuar, Ebu Xheheli do ta përzinte duke e poshtëruar atë. Personi në fjalë, kur mbërriti te Muhammedi s.a.v.s. dhe iu ankua për Ebu Xhehelin, Profeti u çua pa ngurrim dhe shkoi së bashku me të te Ebu Xheheli dhe i trokiti në derë. Ebu Xheheli doli dhe pa që huadhënësi i tij qëndronte i shoqëruar me Muhammedin s.a.. Profeti i tërhoqi vërejtjen që t’ia lante borxhin. Ebu Xheheli ia pagoi menjëherë, pa bërë hile. Kur krerët e tjerë të Mekës e morën vesh këtë lajm, e qortuan Ebu Xhehelin duke thënë se si mund të dilte kaq kontradiktor ai, që atyre u thoshte ta poshtëronin Muhammedin (s.a.) dhe të mos kishin marrëdhënie me të, ndërsa vetë iu bind dhe e nderoi atë. Por, ai u kishte thënë:

“Për Zotin, nëse ju do të ishit në vendin tim, të njëjtën gjë do të bënit, sepse Muhammedit në të dy krahët i qëndronin dy deve të tërbuara, të cilat ishin të gatshme të më vërsuleshin nëse nuk do t’i bindesha atij”.[2]

Zoti e di më mirë se sa i vërtetë është rrëfimi i Ebu Xhehelit. A ishte kjo ndonjë mrekulli prej Zotit, apo atë e mposhtte fakti, që njeriu më i qortuar dhe më i kundërshtuar i Mekës qëndronte pa asnjë përkrahje para derës së kryetarit të qytetit, për të ndihmuar një të shtypur dhe i thoshte që menjëherë t’ia lante borxhin që kishte ndaj tij, dhe kjo e mbyti ligësinë e tij, madje e detyroi të ulte kokën para së vërtetës?!


[1]  Es-siratul-Halabija, vëll. I, Egjipt, 1932, f. 154.
[2]  Siret Ibni Hisham, vëll. II, Egjipt, 1936, f. 29-30.

Profeti Muhammed s.a. në sytë e intelektualëve

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp