Lutje për të kërkuar dije të dobishme
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
El-Fatiha

Hazret Ebu Hurejrah r.a. përcjell këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

lutja per dijeO Allah! Më sill dobi nga ajo që më mësove! Më mëso atë që më bën dobi dhe më shto dijen! Lavdia është e Allahut në çdo rrethanë. Kërkoj mbrojtjen e Allahut nga gjendja e banorëve të zjarrit. (Tirmidhiu, Kitabud-da’vat, bab fil-afvi uel-afijati).

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp