Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për të qenë besimtar me vepra dhe mirënjohës

Hazret Profeti Muhammed (s.a.)

Vula e Profetëve dhe mëshirë për të gjithë botën
Xhelsa Salna 2

Hazret Ebu Hurejrah r.a. rrëfen: Një lutje që kam mësuar prej të Dërguarit të Allahut s.a.v.s., të cilën kurrë nuk harroj ta bëj, është kjo:

lutje per vepraO Allah! Më bëj të të falënderoj sa më shumë, të të përkujtoj sa më shumë, të ndjek këshillën Tënde sa më mirë dhe t’i përmbahem porosisë Sate sa më fort. (Musned Ahmed, vëll. 2, f. 311).

 

Send this to a friend