Lutje për të kërkuar çdo të mirë dhe për t’u mbrojtur nga çdo e keqe
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për të kërkuar çdo të mirë dhe për t’u mbrojtur nga çdo e keqe

Vula e Profetëve dhe mëshirë për të gjithë botën
sexhde sexhdja namazi

Hazret Ebu Umame Bahli r.a. rrëfen: “Njëherë i thamë të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.: Ju keni bërë kaq shumë lutje, të cilat ne nuk mund t’i mbajmë mend. Si duhet të veprojmë?” I Dërguari i Allahut s.a.v.s. tha: “Do t’ju mësoj një lutje të përsosur:

O Allah! Të kërkojmë çdo të mirë që të ka kërkuar Profeti Yt, Muhammedi s.a.v.s.. Të kërkojmë mbrojtje nga çdo e keqe, nga e cila të ka kërkuar mbrojtje Profeti Yt, Muhammedi s.a.v.s.. Vetëm Ti je Ai prej të cilit kërkohet ndihmë. Ty duhet të të lutemi. Sundim dhe fuqi s’ka askush tjetër, përveç Allahut.[1]


[1]. Xhami‘u et-Tirmidhi, kitab “Ed-Da’vat”, hadithi nr. 3521.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp