Lutje për shpëtimin nga mëkatet
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje per shpetim

O Zoti im! Jam rob Yti mëkatar, i pavlerë. Udhëzomë![1]

Jemi robërit e Tu mëkatarë. Vetja na ka pushtuar. Na fal dhe na shpëto nga rreziqet e botës së përtejme.[2]

Jam mëkatar dhe i pafuqishëm. Pa mbështetjen dhe bekimin Tënd nuk mund të bëhet asgjë. Më mëshiro, më pastro, sepse kurrsesi nuk mund të pastrohem nga mëkatet, përveçse me bekimin dhe mëshirën Tënde.[3]


[1]. “Malfuzat” vëll. 7, botim i vjetër, f. 227.
[2]. Gazeta “El-Bedr”, vëll. 2, f. 30.
[3]. Gazeta “El-Bedr”, vëll. 3, f. 41.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp