Lutje për të kërkuar falje dhe qëndrueshmëri

Hafiz Muzaffar Ahmad

Hafiz Muzaffar Ahmad

Dijetar i fesë Islame

Hafiz i Kuranit, teolog, haditholog, autor i shumë librave për historinë e Islamit.

Më shumë rreth autorit

Zoti i Madhërishëm lëvdon njerëzit e sinqertë që besuan profetët dhe nuk u treguan të dobët edhe kur iu desh të luftonin përkrah profetëve kundër armiqve të tyre. Kurani Famëlartë na siguron një lutje të tyre dhe thotë se Zoti i Madhërishëm do t’ua shpërblejë sakrificën në këtë botë dhe në botën tjetër.

lutjet e kuranitO Zoti ynë! Na fal mëkatet tona dhe teprimin në çështjet tona, na forco këmbët dhe na ndihmo kundër popullit mohues![1]


[1]. Kurani Famëlartë 3:148.

Shpërndaje

Send this to a friend