Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Date: 2016-09-23

Çelësi i paqes dhe i harmonisë

Hazret Mirza Masrur Ahmed (aba)

Hazret Mirza Masrur Ahmed (aba)

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, kampion i paqes dhe lideri i grupit më të madh të muslimanëve në të gjithë botën që ndjekin një Imam.

Më shumë rreth autorit

Profeti Muhammed s.a.v.s. thotë: Për tjetrin duhet të pëlqesh atë që e pëlqen edhe për vete. Një predikim mjaft edukativ se si ky parim mund të hedhë rrënjë në jetën tonë individuale, shtëpiake, shoqërore e më gjerë. Gjithashtu, një analizë e thellë e faljes dhe e ndëshkimit në Islam.

Send this to a friend