Lutje për të kërkuar falje dhe përfundim të mirë
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për të kërkuar falje dhe përfundim të mirë

Mesihu i Premtuar dhe Imam Mehdiu a.s.

Në një letër të tij drejtuar Mir Abas Aliut të Ludianasë, Hazret Mesihu i Premtuar a.s. i shkroi këtë lutje:

O Zoti ynë! Na fal ne dhe vëllezërit tanë paraardhës në besim. Lartësoje Profetin dhe të dashurin Tënd Muhammed, popullin e tij dhe bekoje atë. Na jep vdekje në umetin e tij. Na jep atë që i ke premtuar umetit të tij. O Zoti ynë! Ne besuam. Prandaj, na shëno si robërit e Tu besimtarë.[1]


[1] “Maktubat-e-Ahmedia” vëll. 1, f. 108.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp