Lutje që veprat të kenë vlerë
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje që veprat të kenë vlerë

lutje vepra vlera

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. tha: “Kushdo që lexon këto ajete pas namazit ose pas mbarimit të mbledhjes, Zoti i Madhërishëm do t’i vlerësojë shumë veprat e tij në ditën e gjykimit”.[1]

سُبۡحٰنَ رَبِّکَ رَبِّ الۡعِزَّۃِ عَمَّا یَصِفُوۡنَ ﴿۱۸۱﴾ۚ وَ سَلٰمٌ عَلَی الۡمُرۡسَلِیۡنَ ﴿۱۸۲﴾ۚ وَ الۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ

I pastër është Zoti yt, Zoti i nderit, nga gjithçka që trillojnë ata. Paqja qoftë mbi të dërguarit dhe lavdia është e Allahut, Zotit të botëve![2]


[1] Xhelalud-din es-Sujuti, “Ed-Durrul-Menthur”, vëll. 4, f. 295.
[2] Kurani Famëlartë 37:181-183.

Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp