Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
frutat rrushi perpjekja

Ka vetëm dy përjashtime kur lutja sjell dobi edhe pa përpjekje. Së pari, kur Vetë Zoti të urdhëron për ndonjë çështje të caktuar: “Lutu dhe mos përdor asnjë mjet dhe mos bëj ndonjë përpjekje!” Sikundër Allahu i kishte thënë Mesihut të Premtuaras të mos merrte vaksinën kur kishte rënë murtajë dhe të bënte vetëm lutje. Duke iu bindur kësaj porosie, as ai e as anëtarët e Xhematit të tij nuk e morën vaksinën e murtajës.[1]

Pra, edhe pse vaksina ishte ilaçi i domosdoshëm për t’u shëruar nga murtaja siç është edhe tani, Zoti e kishte ndaluar marrjen e saj dhe kishte dhënë urdhër vetëm të luteshin. Me bekimin e Zotit në krahasim me ata që morën vaksinën, shumë pak nga anëtarët e Xhematit u prekën nga sëmundja, edhe pse asnjeri prej tyre nuk kishte marrë vaksinë.

Rasti i dytë është atëherë kur njeriu gjendet në një situatë kur nuk mund të bëjë përpjekje në asnjë mënyrë. Nëse je i prangosur diku në pyll dhe s’ke çfarë të bësh, atëherë vetëm duhet të lutesh dhe ajo pranohet. Përveç këtyre rasteve, bashkë me lutjet përpjekjet janë të domosdoshme. Pastaj ka raste që disa njerëz bëjnë edhe lutje, po ashtu bëjnë edhe përpjekje, por prapë nuk shohin ndonjë rezultat. Kam parë vetë se si njerëzit mundohen shumë por nuk e gjejnë dot Zotin. Pse ndodh kështu? Përgjigjja e kësaj është që përpjekjet nuk janë bërë ashtu siç duhen.


[1]     “Kishti-e-Nuh”, “Rruhani Khezain”, vëll. 19, f. 6.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp