Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
shkallë zhvillimi i njeriut

E shtata

Pika e shtatë, e nevojshme për pastrimin e nefsit është që njeriu duhet të bëjë shprehi meditimin për porositë dhe ndalimet që ka mësuar. Pak më parë kam treguar që duhen hequr mendimet e këqija nga zemra, sepse ato e dëmtojnë njeriun nëse hedhin rrënjë në zemrën e tij. Por, tani dua të them se duhet përpjekur që urdhrat dhe ndalimet të hedhin rrënjë në zemër, sepse ato i japin dobi njeriut. Për shembull, ai duhet të thellohet në dobitë dhe bekimet e namazit, të studiojë realitetin e agjërimit e të veprave të tjera të mira. Po ashtu, të shqyrtojë realitetin dhe pasojat e gënjeshtrës, mashtrimit, pabesisë, paturpshmërisë, padëgjueshmërisë, etj. sepse edhe nga zbulimi i realitetit zemra e njeriut fiton dashuri apo urrejtje ndaj diçkaje të caktuar. Lidhur me këtë, Kurani Famëlartë pohon:

لَہُمۡ قُلُوۡبٌ لَّا یَفۡقَہُوۡنَ بِہَا ۫ وَ لَہُمۡ اَعۡیُنٌ لَّا یُبۡصِرُوۡنَ بِہَا ۫ وَ لَہُمۡ اٰذَانٌ لَّا یَسۡمَعُوۡنَ بِہَا(Ka disa njerëz që) kanë zemrën, por nuk kuptojnë; kanë sytë, por nuk shohin prej tyre; kanë veshët, por nuk dëgjojnë me anë të tyre.[1]

Domethënë, derisa nuk i vini në punë veshët dhe sytë e zemrës, nuk mund të keni sukses.

E teta

Njeriu duhet të ketë vullnet për të pranuar të vërtetën. Nuk duhet të ndodhë që të dëgjojë një këshillë e të mos përpiqet për të vepruar sipas saj. Madje, kur merr ndonjë këshillë, duhet t’i kushtojë rëndësi e të përpiqet ta ndjekë. Edhe këtë e tregon ajeti që u citua më parë. Njerëzit që edhe pse dëgjojnë, bëjnë sikur nuk kanë dëgjuar, ose shikojnë, por bëjnë sikur nuk kanë parë, kurrsesi nuk mund të përparojnë.

E nënta

Nëse njeriu merr vërejtje për ndonjë gabim që ka bërë, duhet ta pranojë me durim. Shumë njerëz nuk arrijnë të sjellin reformë në veten e tyre sepse kur dikush ua tregon gabimin, nevrikosen dhe nuk e përmirësojnë veten. Nuk duhet të ndodhë kështu. Kur merrni vërejtje për gabimin që keni bërë, duhet të duroni. Allahu i Lartësuar thotë:

وَ اِذَا قِیۡلَ لَہُ اتَّقِ اللّٰہَ اَخَذَتۡہُ الۡعِزَّۃُ بِالۡاِثۡمِ فَحَسۡبُہٗ جَہَنَّمُ ؕ وَ لَبِئۡسَ الۡمِہَادُ“Kur i thuhet” Kije druajtjen ndaj Allahut!”, egoja e nderit të tij e mban në mëkat. Andaj, atij i mjafton xhehenemi. Eh, sa vendbanim i keq është ai![2]

Pra, thotë se ka disa njerëz që kur u thuhet të kenë takuanë e Allahut, preken në sedër dhe çmenden duke kujtuar se janë fyer dhe, në vend të përfitojnë nga këshilla, zënë të luftojnë me këshilluesin. Vendbanimi i njerëzve të tillë është xhehenemi, sepse ata grinden me këshilluesin, në vend që t’i tregohen mirënjohës. Por, të mos kujtojë ndokush se çdo njeri ka të drejtë të qortojë kë të dojë e ku të dojë, kur sheh se ai ka ndonjë dobësi ose ka bërë ndonjë gabim. Vërejtjet gjithmonë duhen bërë vetëm për vetëm.

Gjithashtu, ai që bën vërejte, duhet të ketë parasysh pozitën dhe aftësinë e vet, se sa është i denjë për t’i bërë vërejtje tjetrit, që të mos shohë rezultat të kundërt. Pra, nëse në njërën anë është e nevojshme që ata që gabojnë të kenë edhe durim për të pranuar gabimin e tyre e të dëgjojnë me gjakftohtësi fjalën e këshilluesit, në anën tjetër, është e nevojshme që edhe këshilltari të ketë shumë kujdes kur dëshiron të këshillojë dikë. Ai nuk ka të drejtë të poshtërojë midis njerëzve kë të dojë e ku të dojë.

E dhjeta

Njeriu nuk duhet të dëshpërohet por t’i mbështetet Zotit. Ka syresh që përpiqen e mundohen, por pikërisht në momentin kur do të merrnin frytin e përpjekjeve të tyre, tërhiqen të dëshpëruar.


[1]     Kurani Famëlartë 7:180.
[2]     Kurani Famëlartë 2:207.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp