Parathënie
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
njohja e zotit

Elhamdulillah, lavdia është e Allahut të Madhërishëm që na u mundësua të paraqesim në shqip librin e Hazret Mirza Bashirudin Mahmud Ahmedit, Kalifit të Dytë të Mesihut të Premtuarra, të titulluar “Irfan-e-Ilahi”, “Njohja e Zotit”. Në fakt, ky është një fjalim që ai mbajti në Xhelsa Salanën (mbledhjen vjetore) e Kadijanit të Indisë, të zhvilluar më 16 mars të vitit 1919.

Duke folur rreth këtij fjalimi, Hazret Kalifi i Katërt i Mesihut të Premtuarra thotë:

“Në këtë mbledhje, Hazret Kalifi i Dytë i Mesihut të Premtuar do të mbante fjalën rreth temës “Njohja e Zotit”. Sëmundja e kishte dobësuar mjaft dhe në kohën kur ai erdhi për të mbajtur fjalimin, kishte shumë dhimbje koke. E kishte të vështirë edhe të fliste. Por, Allahu i Lartësuar i kishte dhuruar një zemër kaq të ndjeshme, saqë ai nuk deshi të zhgënjente mysafirët që kishin ardhur nga viset e largëta dhe po në atë gjendje të rëndë shëndetësore, erdhi për të mbajtur fjalën. Tema ishte mjaft e vështirë, ndërsa në audiencë gjendeshin njerëz analfabetë që kishin ardhur prej katundeve të ndryshme, por edhe njerëz shumë të shkolluar e intelektualë. Veç kësaj, atje nuk ishin vetëm ahmedianë, por edhe një numër i madh jo-ahmedianësh e miqsh që kishin ardhur duke dëgjuar famën e Kalifit të ri në moshë dhe duke u ndikuar nga përmendjet e atmosferës tejet shpirtërore të qendrës së Ahmediatit”.[1]

Sipas parashikimeve hyjnore, Hazret Kalifi i Dytëra shërohet për t’i prirë Xhematit për 46 vjet të tjerë drejt horizonteve të reja.

Hazret Kalifi i Dytë i Mesihut të Premtuarra në këtë fjalim thotë:

“Në atë kohë, sipas të gjitha gjasave dukej se më ishte afruar momenti i fundit. I vetmi shqetësim që kisha në zemër, ishte pikërisht ai që Xhemati ynë ende nuk arriti në atë nivel, ku Mesihu i Premtuaras dëshironte ta shikonte. Prandaj, në ato momente, të cilat i konsideroja si momentet e fundit të jetës sime, jam lutur: “O Zoti im, kaloje këtë shqetësim dhe dhuroji Xhematit tonë atë dritë dhe njohje, që fitojnë vetëm robërit e Tu të pastër”. Zoti im ma dëgjoi lutjen dhe po mua më dha mundësi që t’jua tërheq vëmendjen ndaj detyrave tuaja. Ai më mundësoi që t’ju tregoj se cili është qëllimi kryesor i jetës sonë dhe në çfarë drejtimi i Dërguari i Zotit dëshiron të na çojë”.

Hazuri e shpalos temën me fjalë shumë të thjeshta. Fillimisht tregon rëndësinë e kësaj teme duke thënë se ky pikërisht është qëllimi i jetës së njeriut. Ai bën dallim midis dijes (ilm-it) dhe njohjes (irfan-it) rreth Zotit dhe tregon se njeriut nuk i mjafton vetëm të ketë dije rreth Zotit, pra që Ai është i Gjithëmëshirshëm, Mëshirëplotë, Bujar, Mëkatfalës etj, por i duhet ta njohë Atë duke përjetuar ndikimet e këtyre atributeve në jetën e tij. Autori gjithashtu udhëzon se për ta pasur këtë përjetim, njeriu duhet të krijojë ngjashmëri me Zotin, pra në rrethin e vet, edhe ai të bëhet i gjithëmëshirshëm, mëshirëplotë, bujar, mëkatfalës etj. Ky pa dyshim është një udhëtim i gjatë që njeriu e bën duke e njohur Zotin. Në këtë fjalim, autori gjithashtu shpjegon me detaje se si mund të realizohet ky udhëtim i bekuar, si mund të largohen pengesat, si mund të arrihet qëndrueshmëria në këtë udhë, në ç’formë duhet të bëjë përpjekje dhe lutje njeriu për të arritur te Zoti, cilat janë nivelet e njohjes së Zotit, etj.

Shqipërimin e këtij libri e bëri Z. Samad Ghori ndërsa Znj. Ina Komino e redaktoi. Veç kësaj, Znj. Kudsia Ghori e ndihmoi përkthyesin për krahasimin e tekstit shqip me origjinalin. Allahu i shpërbleftë të gjithë me të mira! Amin!

Allahu e pranoftë këtë përpjekje, u haptë zemrat lexuesve për të parë të vërtetën dhe e bëftë këtë libër mjet për t’u prirë shpirtrave të sinqertë drejt Allahut të Madhërishëm! Amin!

Shahid Ahmad Butt
President i Xhematit Musliman Ahmedia të Shqipërisë
Tiranë, prill 2015


[1]     “Savaneh Fazl-e-Umar”, vëll. 2, Rabvah, Pakistan, f. 235-236.

 

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp